Strona główna

2009-04-21 08:11

 

 

       Postanowieniem  z dnia 17 kwietnia br. Prokuratura Okręgowa  w Gdańsku odmówiła wszczęcia postępowania przygotowawcze w sprawie  naruszenia miru domowego w  trakcie uroczystości  obchodów 65 rocznicy śmierci por. Dambka – wobec stwierdzenia, iż czyn ten nie zawiera znamion czynu zabronionego.

 

        W oparciu o ustalenia dokonane w toku prowadzonego  w tej sprawie  postępowania wyjaśniającego, w szczególności dowodu w postaci zdjęć  sporządzonych w trakcie  wyżej wskazanych uroczystości, zorganizowanych w dniu 08 marca br. w  Gołubiu   przez Kaszubsko-Kociewskie  Stowarzyszenie im . TOW „  Gryf  Pomorski ”  stwierdzono, iż rzeczywiście w trakcie manifestacji odbywającej się przy krzyżu,   nieokreślona  bliżej   ilość jej uczestników weszła na teren  działki prywatnej.

      Zachowanie  to nie wyczerpuje jednak  znamion  przestępstwa  „naruszenia  miru  domowego „,  określonego w   art.  193 kk. Przestępstwo to bowiem można popełnieć  tyko  umyślnie. Sprawca, który wbrew  woli właściciela wdziera się  do jego mieszkania , lokalu  lub  na ogrodzony teren ,  musi działać z  bezpośrednim zamiarem   naruszenia spokoju  właściciela - jego działanie jest ukierunkowane na właściciela.          

         Takiej  okoliczności  nie stwierdzono. Uczestnicy manifestacji  weszli  na teren   prywatny  chcąc znaleźć się   bliżej centrum   wydarzeń, jakie  miały miejsce  przy krzyżu usytuowanym na działce sąsiedniej.  Ich zachowanie zatem nie  było  ukierunkowane  na naruszenie spokoju  właścicieli  działki.

           Decyzja ta jest nieprawomocna.

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone