Strona główna

2009-05-12 12:44

         Do zdarzenia doszło w kwietniu  2008 roku.  Biznesmen został uprowadzony  ze swojego mieszkania w Gdyni, do którego wytargnęli zamaskowani sprawcy . Po   obezwładnieniu  pokrzywdzonego ,  przeszukali mieszkanie,  skąd zabrali  m.in. szereg dokumentów osobistych i związanych z prowadzoną przez biznesmena działalnością  gospodarczą, pieniądze i przedmioty wartości  nie mniejszej niż   40  tyś zł  oraz  samochód osoby wartości 123 tyś zł.  

         Następnie  pokrzywdzony został przewieziony  na teren  nieznanej  mu posesji, gdzie groźbami  pozbawienia życia został zmuszony  do podania PIN- ów do kart bankomatowych.  Na terenie  tej posesji  był przetrzymywany do godzin wieczornych, po czym ponownie został wsadzony do samochodu. W trakcie jazdy  zdołał się oswobodzić  i  wyskoczył  z  pojazdu.         

         W toku prowadzonego postępowania ustalono, iż  motywem działania  były  sprawy  osobiste oraz finansowe  pomiędzy Natalia S. i  pokrzydzonym Januszem L.         

         Aktem oskarżenia objęto 6 osób .        

       Jerzemu S.,  Natalii S.,  Zdzisławowi G.,  Zbigniewowi B. oraz Zbigniewowi D.  zarzucono   udział w  rozboju  oraz pozbawieniu wolności Janusza L.  , tj. popełnienie przestępstwa z art. 280 § 1 kk w zb z art. 275 § 1 kk w zb z art. 189 § 1 kk w zw z art. 11 § 2 kk, zagrożonego  karą do 12 lat pozbawienia wolności.

        Nadto  Natalii S. zarzucono, iż w kwietniu i w maju 2008 roku  podżegała  oraz udzielia  niezbędnych informacji umożliwiających  Jerzemu S.  pozbawienie wolności   ustalonej  osobny  i przewiezienia jej samochodem ze Szczecina do Gdyni, tj. popełnienie przestępstwa z art.  18 § 2 i 3 kk w zb z art. 189 § 1 kk , zagrożonego   karą do  5 lat pozbawienia wolności.

         Do porwania nie doszło z uwagi na skuteczną obronę pokrzywdzonego. Odrębne postępowanie w tej sprawie prowadziła Prokuratura Rejonową  Szczecin - Śródmieście w Szczecinie.

       Katarzynie J. zarzucono udzielnie  w kwietniu  2008 roku w Gdyni pomocy Natalii S. do ukrycia  mienia  pochodzące z przestępstwa na szkodę Janusza L.  tj.  popełnienie przestępstwa z art. 291 § 1 kk zagrożonego karą do 5 lat pozbawienia wolności.

      Jerzy S. przyznał się  częściowo  do popełnienia zarzuconego mu przestępstwa.

        Natalia S. i  Zdzisław G.  nie przyznali się do popełnienia zarzuconego im przestępstwa.

       Zbigniew B.,  Zbigniew D.  oraz  Katarzyna J . przyznali się do popełnienia zarzuconego im przestępstwa.         

        Wobec czterech  oskarżonych, tj. Jerzego S., Natalii S. , Zbigniewa D. oraz Zbigniewa B.  stosowny jest  środek zapobiegawczy w postaci  tymczasowego aresztowania – do zatrzymań wymienionych doszło w listopadzie i grudniu  2008 roku.        

        Wobec Zdzisława G.  stosowany  środek zapobiegawczy  w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 10 tyś zł oraz zakazu opuszczania kraju.

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone