Strona główna

2009-06-01 12:18

       Pokrzywdzeni  Roman G. i Monika G.  wraz z dziewięciomiesięczną córką Amelia  jechali  tramwajem linii  numer 13 .  Roman G. zauważył  znanego mu Andrzeja S.  Gdy tramwaj dojeżdżał do  przystanku  przy ul.  Okopowej  Andrzej S. podszedł do pokrzywdzonych, z ubrania wyjął strzykawkę i znajdującą się w niej substancją  zaczął  pryskać  w stronę pokrzywdzonych.  Roman G.  zasłonił  wózek z  dzieckiem. Sam został  opryskany  po  szyi oraz w   okolicach  tylnej części  głowy . Monika S. została opryskana po twarzy. Oprócz wyżej wymienionych  znajdującą się w strzykawce substancją został spryskany również pasażer Marcin K. Sprawca uciekł z tramwaju. Został zatrzymany tego samego dnia. W trakcie zatrzymania  znajdował  się pod wpływem alkoholu był agresywny, w tym zamachnął się trzymanym w ręku nożem na jednego z funkcjonariuszy Policji .   Po zatrzymaniu ujawniono przy nim strzykawkę    z substancją. Jak wynika z treści uzyskanej w toku postępowania  opinii z badań chemicznych substancją tą był stężony kwas solny.    

      Roman G.   doznał obrażeń ciała w postaci  oparzenia chemicznego   II stopnia głowy, szyi i  przedramion rąk.  Monika G.  obrażeń ciała  w postaci oparzenia chemicznego twarzy oraz przedramienia prawego i lewego II stopnia oraz  oparzenia spojówki i rogówki.  Natomiast  Amelia G,  obrażeń ciała w postaci oparzenia  chemicznego 2- 3 %  twarzy.  Pokrzywdzeni byli narażeni  na ciężkie obrażenia ciała w  postaci  oszpecenia. Marcin K. doznał obrażeń głowy i szyi  w postaci oparzenia chemicznego  I stopnia. Funkcjonariusz Policji    doznał obrażenia  ciała w postaci   rany tłuczonej kciuka  prawego.         

      Skierowanym  przez Prokuraturę Rejonową Gdańsk-Śródmieście w Gdańsku do Sądu Rejonowego Gdańsk –Południe w Gdańsku aktem oskarżenia  Andrzejowi S. zarzucono  spowodowanie  obrażeń ciała u  czterech osób   – tj.  popełnienie  przestępstw z art. 157 § 1 kk zagrożonych karą pozbawienia wolności  do lat 5 oraz dokonanie czynnej napaści na funkcjonariusza Policji , tj. popełnienie przestępstwa z art. 223 kk w zb z art. 157 §1 kk w zw z art.11 § 2 kk  zagrożonego   karą pozbawienie wolności do lat 10 .

       Andrzej S. w toku postępowania  przygotowawczego przyznał się  do spowodowania obrażeń ciała u Romana G.  Nie przyznał się  natomiast do popełnienia pozostałych zarzuconych mu przestępstw. Wymieniony przebywa w areszcie śledczym .   

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone