Strona główna

2009-06-03 13:37

      Do ujawnienia zdarzenia   doszło w toku prowadzonego  przez Prokuraturę Okręgową w Gdańsku  innego postępowania dotyczącego krajowego i międzynarodowego obrotu środami odurzającymi  i substancjami psychotropowymi. Uzyskano wówczas informację wskazującą na uzasadnione podejrzenie  dokonania przemytu  z Ekwadoru do Hiszpanii , a następnie wewnątrzwspólnotowego nabycia na terenie RP znacznej  ilości środków odurzających.  

      Skierowanym do Sądu Okręgowego w Gdańsku aktem oskarżenia objęto   dwie osoby .

       Józefowi K. oraz  Dariuszowi B. zrzucono, iż działając w celu  osiągnięcia korzyści majątkowej,  wspólnie z innymi ustalonymi  oraz nieustalonymi osobami  w listopadzie i grudniu 2004 roku w Gdańsku oraz Algeciras w Królestwie Hiszpanii , dokonali   przywozu z Ekwadoru  na obszar celny Unii Europejskiej znacznej ilości środków odurzających  w postaci kokainy  w łącznej ilości nie mniejszej niż 6 kilogramów.   Wymienieni zlecili  jej przewóz   drogą morską  do   Hiszpanii, gdzie została przez nich odebrana.  Następnie  zlecili jej dostarczenie drogą lądową  do Polski . 4 kilogramy zostały odebrane na terytorium RP. Osoba przewożącą pozostałe 2  kilogramy   została    zatrzymana przez władze  Republiki Francuskiej. Zarzucone im przestępstwo, kwalifikowane z art. 55 ust. 1 i 3 ustawy  o przeciwdziałaniu narkomanii   zagrożone jest karą pozbawienie wolości   na czas nie krótszy  od lat 3.

      Nadto Józefowi  K. zarzucono   wprowadzenie sprowadzonej kokainy do obrotu  na przełomie 2004 i 2005 roku w Sopocie i Gdańsku w   ilości   nie mniejszej niż 1,5 kg  poprzez przekazanie jej  odpłatnie do dalszej sprzedaży  innym osobom, tj.  popełnienie przestępstwa z 56 ust. 1 i 3  ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii,  zagrożonego karą  do 10 lat pozbawienia wolności. 

       Józef K.przyznał się do popełnienia zarzuconych mu przestępstw.           

       Dariusz B.nie przyznał się do popełnienia  zrzuconego mu przestępstwa.

       Wymienieni w przeszłości  byli karani  za przestępstwa z ustawy  o przeciwdziałaniu narkomanii.

       Wobec Dariusza B. stonowany  był w toku postępowania przygotowawczego środek zapobiegawczy  w postaci tymczasowego aresztowania.   

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone