Strona główna

2009-06-10 13:53

      Skierowanym do Sądu Rejonowego w Kościerzynie Wydział II Karny aktem oskarżenia  objęto jedną osobę :  Marcina  M. – Burmistrza Miasta Kościerzyny.

 

      Wymieniony  w październiku 2005 roku pełnił funkcję  Zastępcy Burmistrza Kościerzyny  oraz sprawował  bezpośredni nadzór na Wydziałem  Gospodarki Nieruchomościami UM w Kościerzynie.

         Zarządzeniem   Burmistrza Miasta Kościerzyny  z dnia 26 listopada 2002 roku został  powołany na Przewodniczącego  Komisji Przetargowej  przeprowadzającej  przetargi  na zbycie  nieruchomości stanowiących  własność Gminy Miejskiej Kościerzyna.

       W toku postępowania przygotowawczego ustalono, iż przeprowadzając  rokowania w sprawie sprzedaży działek budowlanych położonych w Kościerzynie – „ Osiedle Zachód „   działał na szkodę interesu  publicznego. Przekroczył swoje  uprawnienia  oraz nie dopełnił obowiązków w ten sposób, że wbrew przepisom Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania  przetargów oraz rokowań  na zbycie nieruchomości:   

- dopuścił  do udziału  w rokowaniach członków swojej  rodziny , którzy  nabyli  działki , zatajając , że są to osoby dla niego bliskie,

- dopuścił  do udziału w komisji przetargowej osoby , które nie zostały powołane przez Burmistrza Miasta Kościerzyny na członków Komisji Przetargowej  , przy czym prawidłowo powołani członkowie nie zostali powiadomieni  o terminie rokowań, 

- dopuści do przeprowadzenia rokowań  pomimo tego, iż nie zostały one prawidłowo podane do publicznej wiadomości.

         Marcin M. w toku postępowania przygotowawczego nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu przestępstwa. Kwalifikowane z art. 231 § 1 kk zagrożone jest karą do 3 lat pozbawienia wolności.   

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone