Strona główna

2009-07-03 14:33

         W okresie od 1998 do 1999 roku w 7 Szpitalu Marynarki Wojennej w Gdańsku orzekała  Rejonowa Wojskowa Komisja Lekarska  Marynarki Wojennej , przemianowana w 2000 roku na Terenową Wojskową Komisję Lekarską  orzekającą  m.in. w sprawie  zdolności do służby wojskowej  poborowych  kierowanych przez właściwą Wojskową Komendę Uzupełnień,  co do których zachodziła wątpliwość  co do zdolności do służby wojskowej.

Jak   ustalono   Zygmunt P. – emerytowany  wojskowy,   często  przebywający  na terenie w/w  szpitala ,  powołując się  na wpływy  w instytucji państwowej,  przyjmował  od poborowych  pieniądze   za pośrednictwo w załatwieniu   orzeczenia komisji lekarskiej ,   stwierdzającej   niezdolność  do służby wojskowej w czasie pokoju   oraz pomógł  innym osobom  udzielić  korzyści majątkowe  osobom pełniącym  funkcje publiczne - lekarzom  orzekającym, tj.  pieniądze  oraz organizując posiłki celem skłonienia  do bezpodstawnego wydania orzeczenia określającego niezdolność do służby  wojskowej – łącznie od 42 osób.

Taki sam  proceder prowadził Jerzy G. Wymieniony  przyjął pieniądze od 5 osób.         

Osobą, która przyjmowała pieniądze  od wyżej wymienionych i w zamian wystawiała zaświadczenia poświadczające  nieprawdę, a stwierdzające choroby  i dolegliwości  stanowiące podstawę do wydania orzeczenia o niezdolności do służby  wojskowej,   był  lekarz Krzysztof Ł. Wymieniony  wystawił łącznie 74 osobom tego typu zaświadczenia. Nadto  nakłonił innego lekarza  do wydania takich  zaświadczeń , tj. Zbigniewa L. ,który poświadczył nieprawdę    dla 6 osób.    

Krzysztof K. przyjmował również korzyści majątkowe w zamian za wystawienie dla 6 osób poświadczających nieprawdę  zaświadczeń,  na podstawie których wyłudzono od ZUS   lub od pracodawców  nienależne zasiłki chorobowe .          

Lekarzami, którzy  wystawili dla poborowych dokumenty poświadczające nieprawdę  byli również:  Ryszard A. ,Wojciech J. Wojciech D.          Osoby, które były  zainteresowane  bezprawny uzyskaniem zwolnienia z obowiązku służby wojskowej do Zygmunt P. lub Jerzego G.  nie rzadko trafiały do nich poprzez pośredników, którymi jak ustalono byli  Daniel Ch. Oraz  Łukasz D.         

Ujawniono również przypadki posługiwania przez poborowych  przed komisją podrobionymi dokumentami, tj. zaświadczeniami lekarskim.          Skierowanym do Sądu Rejonowego w Gdyni Wydział II Karny aktem oskarżenia  łącznie objęto 20 osób, w tym :  

Zygmuntowi P.  oraz Jerzemu G.  zarzucono popełnienie przestępstw  z art. 230 § 1 kk w zb z art. 18 § 1 kk w zw z art. 229 § 3 kk  oraz z art. 18 § 3 kk w zw z art. 229 § 3 kk  (  powołanie się na wpływy w instytucji państwowej i wręczenie korzyści majątkowych ) – zagrożonych  karą do 10 lat pozbawienia wolości ,  

 

Krzysztofowi Ł.( lekarzowi )  zarzucono  popełnienie  przestępstw z art. 228 § 3 kk w zb z art. 271 § 3 kk ( przyjęcie korzyści majątkowej w zamian za poświadczenie nieprawdy ) ,  z art. 18 § 2 kk w zb z art. 228 § 3 kk w zb z art. 271§1 kk ( przyjęcie korzyści majątkowej oraz nakłonienie innej osoby do przyjęcia korzyści majątkowej i poświadczenia  nieprawdy )    – zagrożonych karą do 10 lat pozbawienia wolności oraz z art. 271 § 1 kk ( poświadczenie nieprawdy ) zagrożonych kara do 5 lat pozbawienia wolności,   

 

Romanowi S.,   Aleksandrowi O. ( członkom komisji orzekającej ) -  zarzucono popełnienie przestępstw z art.228 § 3 kk w zb z art. 271 § 1 kk (przyjęcie korzyści  majątkowych  w zamian za poświadczenie  nieprawdy )  – zagrożonych karą do 10 lat pozbawienia wolności.  

 

Ryszardowi A. , Ewie S. ( lekarzom )  zarzucono popełnienie przestępstwa z art.271 § 1 kk ( poświadczenie nieprawdy ) -  zagrożonego karą do  5 lat pozbawienia wolności , 

 

Wojciechowi J. oraz Zbigniewowi L. ( lekarzom ) zarzucono popełnienie przestępstw  z art. 143 §2 kk w zb z art. 271 § 1 kk ( poświadczenie nieprawdy w celu ułatwienia innej osobie zwolnienie od służby  wojskowej ) – zagrożonych karą do  5 lat pozbawienia wolności. 

 

Wojciechowi D. ( lekarzowi ) zarzucono  popełnienie przestępstw z art. 228 § 3 kk w zb z art. 271 § 3 kk ( przyjęcie korzyści majątkowych w zamian za poświadczenie nieprawdy )  - zagrożonych karą do 10 lat pozbawienia wolności, 

 

Jackowi A.   zarzucono popełnienie przestępstwa z art. 229 § 3 kk ( wręczenie korzyści majątkowej) - zagrożonego karą do 10 lat pozbawienia wolności  

 

Łukaszowi D. zarzucono popełnienie przestępstwa  o  18 § 3 kk w zw z art. 230 a § 2 kk w zb z art. 18 § 3 kk w zw z art. 230 § 2 kk ( pomocnictwo do udzielenia korzyści majątkowej )  - zagrożonego  karą  grzywny , ograniczenia wolności  lub pozbawienia wolności  do lat 2.  

 

Danielowi P. zarzucono popełnienie przestępstwa z art.  230 § 1 kk w zb z art.  18 § 3 kk w zw z art.229 § 3 kk ( powoływanie się na wpływy i udzielnie pomocy do wręczenia korzyści majątkowej ) – zagrożonego karą do 10 lat pozbawienia wolności  ,  

 

Błażejowi D.  Tomaszowi G., Jakubowi P.  zarzucono popełnienie przestępstw z art. 143 § 2 kk w zb z art. 272   kk w zb z art. 270 § 1 kk w zb z art. 273 kk (wyłudzenie poświadczenie nieprawdy w celu uzyskania zwolnienia od służby wojskowej ) - zagrożonych karą do 5 lat pozbawienia wolności .  

 

Arturowi G., Markowi S. , Jarosławowi K  zarzucono popełnienie przestępstwa  z art. 270 § 1 kk ( posłużenie się  podrobionym dokumentem ) - zagrożonego karą do 5 lat pozbawienia wolności   

 

Dariuszowi K. zarzucono popełnienie przestępstwa z art. 230 a § 1 kk (wręczenie korzyści majątkowej w zamian za uzyskanie orzeczenia ) - zagrożonego kara do 8 lat pozbawienia wolności ,         

 

Z instytucji dobrowolnego poddania się karze skorzystali oskarżeni :  Zygmunt P., Krzysztof  Ł., Wojciech J. Zbigniew L. Wojciech D. Łukasz D. oraz Błażej  D.

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone