Strona główna

2009-07-07 14:16

W procederze  mającym miejsce w okresie od 1993 roku do 2006 roku na terenie Trójmiasta oraz okolic, polegającym na  nielegalnym dokonywaniu  manipulacji w licznikach energetycznych  w celu zaniżenia wskazań zużycia  energii uczestniczyli,  wspólnie  i w porozumieniu   pracownicy  zakładu energetycznego Energa-Operator  oraz odbiorcy  energii, zarówno  osoby prywatne, jaki i prowadzący  działalność gospodarczą .

Skierowanym do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku  II Wydział Karny  aktem oskarżenia objęto 9 osób, w tym :
- dwóch pracowników  zakładu energetycznego  :  Dariusza B. któremu zarzucono popełnienie  w okresie od 1997 do 2006 roku łącznie 7 przestępstw   z art. 278 § 1 i 5 kk w zb z art. 315 § 2 kk oraz z art. 278 § 1 i 5 kk w zb z art. 314 kk ( tj. kradzież energii po uprzednim przerobieniu zalegalizowanego narzędzia pomiarowego i przerobieniu  plomb legalizacyjnych, zagrożonych karą do 5 lat pozbawienia wolności ) i Wojciecha P. , któremu zarzucono popełnienie w okresie od 1996  do 2003 roku   dwóch przestępstw  z art. 278 § 1 i 5  kk w zb z   art. 314 kk ( tj. kradzież energii elektrycznej po uprzednim przerobieniu plomb legalizacyjnych, zagrożonych karą do 5 lat pozbawienia wolności).  Wymienieni z powyższego  procederu uczynili sobie stałe źródło dochodów, a tym samym działali w warunkach art. 65 kk , stosowne do którego   sąd może wymierzyć im kary w górnych kranicach zwiękoszonych o polowę  , tj. do 7 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności  .  

Dariusz B. działaniem swoim wyrządził szkodę  w wysokości około  138 000 zł, natomiast Wojciech P. w wysokości około 24 750 zł .

- siedmiu odbiorców, tj. Stanisława P. , Mirosława W. , Alfreda F. i Krzysztofa J. , którym zarzucono  popełnienie przestępstw z art. 278 § 1 i 5 kk  ( tj. dokonanie kradzieży  energii elektrycznej  , zagrożonych karą do 5 lat pozbawienia wolności ) oraz Andrzeja W. Arkadiusza K.  i  Macieja N., którym zarzucono popełnienie przestępstw z art.278 § 1 i 5 kk  w zb z art. 314 kk ( tj. kradzież energii elektrycznej po uprzednim zerwaniu, a następnie podrobieniu  plomb legalizacyjnych - zagrożonych karą do 5 lat pozbawienia wolności ).

Odrębnym aktem oskarżenia skierowanym do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku  II Wydział Karny  objęto Mariusza K. – pracownika Energii , któremu zarzucono  popełnienie w okresie od 1996 roku do 2006 roku łącznie  21 przestępstw z art. 278 § 1§ 5 kk oraz  z art. 278 § 1 i 5 kk w zb z art. 314 kk (tj. kradzieży  energii elektrycznej po uprzednim przerobieniu plomb legalizacyjnych - zagrożonych karą do 5 lat pozbawienia wolności ).  

Wymieniony  z powyższego  procederu uczynił  sobie stałe źródło dochodów, a tym samym działał w warunkach art. 65 kk  , stosowne do którego za wyżej wskazane przestępstwa  sąd może wymierzyć mu kary  do 7 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności.   

Działaniem swoim wyrządził szkodę w wysokości około 632 603 zł .  

Wymieniony skorzystał z instytucji dobrowolnego poddania się karze.  

Na etapie  postępowania przygotowawczwego  dotyczącego procederu kradzieży energii,  odrębnymi wcześniejszymi aktami oskarżenia  objęto łącznie 21 osób – odbiorców energii , którzy skorzystali  z instytucji dobrowolnego podania się karze.

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone