Strona główna

2009-08-05 13:40

         W związku z pytaniem  dziennikarza  czy  w Prokuraturze Okręgowej w Gdańsku  prowadzone jest postępowanie dotyczące  Oddziału Terenowego TVP  Gdańsk  udzieliłam informacji, iż  w  maju  br. zostało  wydane  postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie nieprawidłowości w funkcjonowaniu  ośrodka w związku  z działaniami podejmowanymi  przez osobę obowiązaną do zajmowania  się sprawami majątkowymi  tego ośrodka. Była to tzw. „ odmowa warunkowa „ ,  bowiem jak ustalono  w ośrodku prowadzony jest audyt. Jego wyniki   będą miały wpływ  na kierunek   postępowania , w tym kwalifikację prawną czynu.

Nie udzieliłam natomiast  informacji  o  kontroli NIK w ośrodku oraz  że oczekujemy na oficjalny raport z tej kontroli. Wypowiedz  aczkolwiek jednozdaniowa nie była autoryzowana. Niezrozumiałym było  zamieszczenie   w artykule z dnia 05 sierpnia 2009 roku zatytułowanym „ Jak uciekały pieniądze z gdańskiej telewizji „ powyższej  informacji jako mojej wypowiedzi,  niezgodnej    z zakresem faktycznie przekazanych dziennikarzowi informacji o sprawie.

Tego typu działania  są   niewłaściwe,  rzutujące na ocenę rzetelności pracy  dziennikarza, a  nadto  narażające wiarygodność  pełnionej przeze mnie funkcji rzecznika prasowego prokuratury.  Nie mogły  zatem pozostać  bez ustosunkowania się.   

Grażyna Wawryniuk

Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej

w Gdańsku    

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone