Strona główna

2009-08-18 14:43

 

Do ujawnienia przemytu narkotyków drogą  pocztową doszło w  wyniku czynności podjętych przez funkcjonariuszy Placówki Straży Granicznej w Gdyni.

W dniu 4 grudnia 2008 roku   do Punktu Pocztowego w Gdyni   przyszły z Argentyny dwie przesyłki  typu Pocztex  adresowane do mieszkających na terenie Gdyni  Jolanty K.  oraz Aleksandra W.

Po dokonanym  wyłączeniu przesyłek  z obrotu zostały one otwarte. W znajdujących się w nich albumach , pomiędzy stronami,   ujawniono  woreczki foliowe  z zawartością białego proszku. Łącznie ujawniono  i zabezpieczono 1108,11 gramów środka odurzającego w postaci kokainy, z której to ilości można przygotować 5 540 pojedynczych porcji. Wartość  zabezpieczonej kokainy  oszacowano na kwotę  221. 622 zł.

Po usunięciu z paczek w/w środa zostały  one ponownie zapakowane zgodnie ze stanem  pierwotnym ,    oznakowane  znakującym   środkiem  fluorescencyjnym  i   zwrócone  do Punktu Pocztowego. 

Podjęto obserwację  osób uczestniczących  ich w przemieszaniu. W wyniku tych czynności zatrzymano trzy osoby , tj. adresatów przesyłek  oraz  Artura B. któremu obie przesyłki zostały przekazane. Na rękach oraz odzieży zatrzymanych ujawniono  obecność   użytego środka znakującego.

Zatrzymanym zarzucono popełnienie przestępstwa z art. 55 ust.1 i 3 ustawy o przeciwdziałaniu  narkomanii,  tj. dokonanie przywozu drogą pocztową  znacznej ilości środków odurzających, zagrożonego karą grzywny i pozbawienia wolności na  czas nie krótszy  od lat 3.

Wymienieni nie przyznali się do popełnienia zarzuconego  im przestępstwa. Wobec Artura B.  oraz Aleksandra W.  w toku postępowania przygotowawczego stosowany był środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.     

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone