Strona główna

2009-10-12 10:09

         Skierowanym do Sądu Okręgowego w Gdańsku aktem oskarżenia objęto 19 osób , w tym 15 uczestniczących w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się udzielaniem osobom uzależnionym oraz wprowadzeniem do obrotu znacznych ilości środków odurzających,  głównie  w postaci heroiny nazywanej „brown sugar”  , „piegus” , „ brąz”, „palenie”, „piwo”, sprzedawanej po 50-60 zł  za 0,2 grama.

           Osoby uczestniczące  w procederze  zostały zatrzymane w okresie od 11 sierpnia 2008 roku do 14 stycznia 2009 roku. Na wniosek prokuratury sąd  zastosował wobec nich środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego  aresztowania.          

          Grupa  działała  w okresie od stycznia 2007 roku do stycznia 2009 roku w Gdańsku pod przewodnictwem Jacka B., któremu oprócz kierowania zorganizowaną grupą przestępczą  poprzez organizowanie odsprzedaży  środków odurzających przez inne osoby , tj.  popełnienie przestępstwa z art. 258  §  3 kk   ( zagrożonego karą do 10 lat pozbawienia wolności  ) ,  zarzucono również  udzielenie nieodpłatnie  innej ustalonej osobie środka odurzającego w postaci tabletek extasy , tj. przestępstwa z art. 58 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w zw z art. 65 kk (  zagrożonego karą pozbawienia wolności  do lat  4 lat i 6 miesięcy  ) oraz przechowywanie w celu wprowadzenia do obrotu produktu leczniczego w ilości 545 opakowań, nie posiadając pozwolenia na jego dopuszczenie do obrotu, tj. przestępstwa z art.124 ustawy prawo farmaceutyczne zagrożonego karą do  .         

       Udział w zorganizowanej grupie przestępczej , tj. popełnienie przestępstwa  z art. 258 §  1 kk (  zagrożonego karą pozbawienia wolności do lat 5 )  zarzucono :

–     Mariuszowi  K. zajmującemu się w ramach grupy wspólnie z innymi osobami dystrybucją środków  odurzających wśród podległych mu osób rozprowadzających, udzieleniem ich , rozliczaniem  zysków  z obrotu oraz podporządkowaniem podległych mu osób . Działając w ramach grupy przekazał podległym  sobie osobom w celu ich dalszej odsprzedaży środki odurzające w ilości nie mniejszej niż 2236,25 grama , w wyniku czego osiągnął korzyść  majątkową w kwocie nie większej   niż 447 250 zł ( przestępstwo z art. 56 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w zw z art. 65 kk , zagrożone karą do 15 lat wolności ), a nadto trzykrotnie udzielił innym ustalonym osobom środki odurzające w postaci amfetaminy oraz marihuany w wyniku czego osiągnął korzyść majątkową w kwocie nie mniejszej niż  2550 zł ( przestępstwo z art. 59 ust. 1  ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w zw z art. 65 kk,  zagrożone karą do  15 lat wolności ) .

–     Waldemarowi Cz. zajmującemu się w ramach grupy wspólnie z innymi osobami dystrybucją środków odurzających wśród podległych sobie osób rozprowadzających,  rozliczaniem zysków z obrotu  narkotykami oraz  podporządkowaniem podległych osób . Działając w ramach grupy przekazał podległym  sobie osobom w celu ich dalszej odsprzedaży środki odurzające w ilości nie mniejszej niż 2236,25 grama , w wyniku czego osiągnął korzyść  majątkową w kwocie nie mniejszej  niż 447 250 zł ( przestępstwo z art. 56 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w zw z art. 65 kk,  zagrożone karą do 15 lat wolności ), a nadto dwukrotnie doprowadził ustalone, uzależnione od środków odurzających osoby do obcowania płciowego , uzależniając od tej czynności udzielenie środków ( przestępstwo z art. 199 § 1  kk zagrożone karą 3 lat pozbawienia wolności ) oraz przemocą doprowadził ustaloną  osobę do obcowania płciowego ( przestępstwo art. 197 §  1 kk, zagrożone karą pozbawienia wolności  od lat 2 do 12  ) .

–     Michałowi B.   zajmującemu się w ramach grupy wspólnie z innymi osobami dystrybucją środków odurzających wśród podległych sobie osób rozprowadzających,  rozliczaniem zysków z obrotu  narkotykami oraz podporządkowaniem podległych osób . Działając w ramach grupy przekazał podległym  sobie osobom w celu ich dalszej odsprzedaży środki odurzające w ilości nie mniejszej niż 2236,25 grama , w wyniku czego osiągnął korzyść majątkową w kwocie nie mniejszej  niż 447 250 zł ( przestępstwo z art. 56 ust. 3 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w zw z art. 65 kk, zagrożony karą do 15 lat wolności ), a nadto czternastokrotnie udzielił innym ustalonym osobom środków odurzających w postaci heroiny  oraz marihuany , w wyniku czego osiągnął korzyść majątkową w kwocie nie mniejszej niż 57 115 zł  ( przestępstwo z art. 59 ust.  1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w zw z art.  65 kk, zagrożone karą do 15 lat pozbawienia wolności  ).

–     Stanisławowi B. który w ramach  grupy dwudziestokrotnie udzielił innym ustalonym osobom  środków odurzających w postaci heroiny, w wyniku czego osiągnął korzyść majątkową w kwocie nie mniejszej niż  83 130 zł ( przestępstwo z art. 59 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w zw z art.  65 kk,  zagrożone karą do 15 lat pozbawienia wolności ).

–     Patrykowi O. który w ramach  grupy czterokrotnie  udzielił innym ustalonym osobom środków odurzających w postaci heroiny w wyniku czego osiągnął korzyść majątkową w kwocie nie mniejszej niż 10 030 zł ( przestępstwo z art. 59 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w zw z art. 65 kk, zagrożone karą do 15 lat pozbawienia wolności  ).

–     Rafałowi W. który w ramach  grupy sześciokrotnie  udzielił innym ustalonym osobom środków odurzających w postaci heroiny w wyniku czego osiągnął korzyść majątkową w kwocie nie mniejszej niż 5600 zł ( przestępstwo z art. 59 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w zw z art. 65 kk, zagrożone karą do 15 lat pozbawienia wolności  ).

–     Jarosławowi F. który w ramach  grupy dziewięciokrotnie  udzielił innym ustalonym osobom  środków odurzających w postaci heroiny w wyniku czego osiągnął korzyść majątkową w kwocie nie mniejszej niż 22960 zł ( przestępstwo z art. 59 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w zw z art. 65 kk, zagrożone karą do 15 lat pozbawienia wolności  ).

–     Łukaszowi H. który w ramach  grupy pięciokrotnie  udzielił innym ustalonym osobom środków odurzających w postaci heroiny w  tym czterokrotnie w zamian za korzyść majątkową w kwocie 8700 zł ( przestępstwo z art. 59 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w zw z art. 65 kk oraz przestępstwo z art.58 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w zw z art. 65 kk, zagrożone karą  do 15 lat oraz 4 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności ). 

–     Damianowi D. który w ramach  grupy dziewięciokrotnie  udzielił innym ustalonym osobom  środków odurzających w postaci heroiny w wyniku czego osiągnął korzyść majątkową w kwocie nie mniejszej niż 102 200 zł ( przestępstwo z art. 59 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w zw z art. 65 kk, zagrożone karą  do 15 lat pozbawienia wolności ).

–     Klaudiuszowi P. oraz Kamilowi C. którzy w ramach  grupy  udzielili innym ustalonym osobom, w zamian za korzyść majątkową środków odurzających w postaci heroiny ( przestępstwo z art. 59 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w zw z art. 65 kk, zagrożone karą do 15 lat pozbawienia wolności). Nadto Klaudiuszowi D. zarzucono  popełnienie przestępstwa rozboju , tj. przestępstwa z art.  280 § 1 kk  zagrożonego karą od lat 2 do 12 pozbawienia wolności  .

–     Tomaszowi P. który w ramach grupy przekazał innym ustalony  osobom w celu dalszej odsprzedaży środki odurzające w ilości nie mniejszej ni z 30 gram w wyniku czego osiągnął korzyść majątkową nie mniejszą  niż  6000 zł (przestępstwo z art. 56 ust.  1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w zw z art. 65 kk, zagrożone karą do 15 lat pozbawienia wolności  ).

–     Damianowi J. oraz Fabianowi S. którzy w ramach grupy dokonywali ważenia i porcjowania środków odurzających przygotowując je  w ten sposób do  dalszego wprowadzenia do obrotu i udzielania ( przestępstwo z art. 57 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w zw z ar. 65 kk, zagrożone kara do 4 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności  ).   

         Nadto aktem oskarżenia objęto Piotra S., Artura P. i Pawła M. , którym zarzucono udzielenie innym ustalonym osobom środków odurzających w postaci  heroiny ( przestępstwo z art. 59 ust. 1 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii , zagrożone karą do 10 lat pozbawienia wolności  )  oraz Ewę B. której zarzucono popełnienie przestępstwa posiadania środków odurzających w postaci heroiny w znacznej ilości – o łącznej masie 57,52 grama, co  może stanowić od 115,04 do 575,20 tzw. działek narkotyku. Zarzut posiadania w/w ilości środków odurzających oraz w ilości 71, 42 grama zarzucono również Michałowi B.  ( przestępstwo z art.62 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii,  zagrożone karą do 8 lat pozbawienia   wolności ).

        Spośród wyżej  wymienionych do popełnienia zarzuconych  im przestępstw przyznali się  Stanisław B. i  Piotr S. Częściowo  Piotr. O oraz Łukasz H. Pozostali nie  przyznali się do popełnienia zarzuconych im przestępstw.    

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone