Strona główna

2009-10-28 09:51

Jarosławowi F. zarzucono popełnienie pięciu  czynów z art. 231 § 1 kk (zagrożonych karą pozbawienia wolności ) , w tym trzech w zbiegu z art. 189 § 1 kk - bezprawnego pozbawienia  wolności (zagrożonych   karą do 5  lat pozbawienia wolności ). 

Wymieniony pełniąc służbę w patrolu zmotoryzowanym trzykrotnie  przekroczył swoje uprawnienia poprzez wywiezienie do lasu , a następnie pozostawienie tam znajdujących się wstanie wskazującym na spożycie alkoholu  osób, w stosunku do których podejmował czynność interwencji. Bezpodstawnie spowodował stawiennictwo dwóch małoletnich pokrzywdzonych  w budynku Komisariatu, a następnie pobił ich  powodując obrażenia  naruszające czynności ciała na czas poniżej 7 dni. Zdarzenia te miały miejsce w sierpniu 2007 roku, lipcu 2008 roku oraz wrześniu 2008 roku w Prabutach . We wrześniu 2008 roku nie dopełnił ciążących na nim obowiązków poprzez odstąpienie wobec zatrzymanego od prawem przewidzianych czynności.  Nadto wymienionemu zarzucono również udział w pobiciu małoletniego pokrzywdzonego, w wyniku czego  doznał on obrażeń naruszających czynności  ciała na czas poniżej dni 7 , tj.  czynu z art. 157 §  2 kk (zagrożonego karą do  2 lat pozbawienia wolności ) .  Radosławowi B. zarzucono popełnienie pięciu  czynów z art. 231 §  1 kk ( zagrożonych  karą do 3 lat pozbawienia wolności ) , w tym cztery czyny w zbiegu  z art. 189 § 1 kk - bezprawnego  pozbawienia  wolności (zagrożonych  karą do 5 lat pozbawienia wolności). Pełniąc  służbę w patrolu zmotoryzowanym bezpodstawnie nakazał przybycie  dwóm  małoletnim do  budynku Komisariatu , przy czym wiedząc o biciu wymienionych przez Jarosława F. nie podjął czynności mających na celu ich ochronę, czym nie dopełnił swoich obowiązków. Nie dopełnił również ciążących na nim obowiązków poprzez odstąpienie wobec zatrzymanego od prawem przewidzianych czynności .  Nadto przekroczył swoje uprawnienia poprzez wywiezienie dwóch  znajdujących się w stanie wskazującym na spożycie  alkoholu  osób do lasu . Zdarzenia te miały miejsce w styczniu, lipcu i  września  2008 roku  w Prabutach . W  sierpniu 2008 roku przekroczył swoje uprawnienia w trakcie czynności  interwencji  i zatrzymania w ten sposób,  że pobił zatrzymanego, powodując u niego obrażenia naruszające  czynności ciała na czas poniżej  dni 7.         

Podejrzani nie przyznali się do popełnienia zarzuconych  im czynów .          Wobec obu  prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w kwotach po 2000 zł , zakazu opuszczania kraju oraz zakazu wykonywania czynności służbowych .           

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone