Strona główna

2009-12-18 12:05

         Funkcjonariuszowi  Policji  Marcinowi  W.  zarzucono popełnienie w okresie od  grudnia 2004 roku do kwietnia 2008 roku pięciu czynów  polegających na przekroczeniu uprawnień  poprzez użycie nieuzasadnionej przemocy fizycznej w stosunku do osób wobec których podejmował czynności w ramach zgłoszonych interwencji związanych z zakłócaniem porządku prawnego ( 2 osoby ) oraz wobec osób zatrzymanych  w związku z podejrzeniem  popełnienia przez nie przestępstwa (  3 osoby). Działaniem swoim spowodował u tych osób  obrażenia   naruszające czynności ciała na czas poniżej  dni 7 -  przestępstwa z art. 231 § 1 kk w zb z art. 157 § 2 kk w zw art. 11 § 2 k zagrożone karą do 3 lat pozbawienia  wolności .

Marcin W. przesłuchany  w charakterze podejrzanego  nie przyznał się do popełnienia  zarzuconych   mu czynów . Odmówił  złożenia  wyjaśnień.

Wobec podejrzanego  prokurator  zastosował środek zapobiegawczy  w postaci   zakazu opuszczania kraju.  
Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone