Strona główna

2009-12-29 15:15

Funkcjonariuszom  zarzucono popełnienie  przestępstw  z art. 231 § 1 kk , tj. przekroczenia uprawnień wobec osób  w stosunku  do których  podejmowali czynności  interwencji, bądź niedopełnienia obowiązków, w tym polegających na bezpodstawnym  pozbawieniu wolności, bezpodstawnym  użyciu siły skutkującym   u pokrzywdzonych  obrażeniami ciała,  nie  podjęciu czynności mających  na celu ochronę  dobra pokrzywdzonego  przed bezprawnym zamachem oraz na odstąpieniu  wobec   zatrzymanych   przewidzianych prawem czynności.

Przestępstwo z art. 231 § 1 kk zagrożone jest karą do 3 lat pozbawienia wolności. Natomiast gdy przekroczenie  uprawnień polegało  na bezprawnym pozbawieniu  wolności ,  to przestępstwo to  zagrożone  jest karą   do lat 5 pozbawienia wolności.  

Nadto aktem oskarżenia objęto  osobę  nie będącą funkcjonariuszem Policji , której  zarzucono  udział  w pobiciu, tj. popełnienie przestępstwa  z art. 157 § 2 kk  (zagrożonego karą do 2 lat pozbawienia wolności).      

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone