Strona główna

2010-01-08 14:25

W jednym dniu przeprowadzono czynności przeszukań pomieszczeń na terenie Izby Skarbowej  w Gdańsku, Łodzi oraz Poznaniu oraz miejsc zamieszania trzech pracowników  izb  w  Gdańsku oraz Łodzi.   Czynności te  wskazywały na wykorzystywanie  w Gdańsku oraz Łodzi urządzeń oraz sieci teleinformatycznej do obrotu treściami prawnie chronionymi. Nadto ujawniono nośniki CD, DVD oraz dyski twarde z zawartością  programów komputerowych, na które   nie posiadano  licencji. Zatrzymano wówczas trzy osoby,  tj.  Piotra P. Kierownika Oddziału Wdrożeń i Administracji Systemów Informatycznych Izby Skarbowej w Gdańsku,  Krzysztofa  Ch.  zatrudnionego na stanowisku informatyka w Izbie Skarbowej  Gdańsku oraz  Włodzimierza Z.  również zatrudnionego na stanowisku  informatyka   w Izbie Skarbowej w Łodzi.

Skierowanym do Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku aktem oskarżenia :

Piotrowi P. zarzucono popełnienie 216 przestępstw polegających na  uzyskaniu w nieustalonym czasie do dnia  26 września 2008 roku bez zgody osoby uprawionej szeregu programów komputerowych poprzez ich zainstalowanie na twardym dysku lub skopiowanie  na dyski  DVDR ,  tj. popełnienie przestępstw  z ar. 278 § 2 kk. Przestępstwo to  zagrożone  jest karą do 5 lat pozbawienia wolności. Nadto zarzucono mu, iż   nie dopełnił ciążących na nim jako funkcjonariuszu  publicznym obowiązków  okresie od  stycznia 2007 roku do września 2008 roku  poprzez dopuszczenie konfiguracji sieci wewnętrznej z siecią publiczną - internetem oraz nie zabezpieczenie  sieci wewnętrznej,   przez co   naraził bezpieczeństwo  danych zawierających  informacje niejawne  na macierzach  dyskowych Izby Skarbowej w Gdańsku, tj. popełnienie przestępstwa z art. 231 § 1kk , zagrożonego karą do 3 lat pozbawienia wolności.

Przesłuchany w toku postępowania przygotowawczego przyznał się do popełnienia zarzuconych  mu przestępstw, złożył wyjaśnienia oraz  wniosek w trybie art. 335  kpk o dobrowolne poddanie się karze.

Krzysztofowi Ch.  zarzucono popełnienie 49 przestępstw z art. 278 § 2 kk , natomiast  Włodzimierzowi Z.  popełnienie 9 przestępstw z art. 278 § 2 kk . W toku postępowania przygotowawczego obaj przyznali się do popełnienia  zarzuconych im przestępstw  i złożyli  wyjaśnienia . Również   skorzystali z prawa wynikającego  z art.  335 kpk i złożyli  wnioski o dobrowolne  poddanie się karze.   

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone