Strona główna

2010-02-02 12:58
Prokuratura Okręgowa w Gdańsku wszczęła śledztwo w sprawie dotyczącej  nieprawidłowości  w funkcjonowaniu Oddziału Terenowego TVP Gdańsk, tj. o czyn z art. 296 § 1 kk .  

Decyzja  o wszczęciu  postępowania  została podjęta po dokonanej analizie  otrzymanych  przez prokuraturę dokumentów, tj.   protokołu  z kontroli przeprowadzonej przez Biuro Audytu i Kontroli Wewnętrznej TVP  oraz  protokołu kontroli  przeprowadzonej przez NIK -  Departament Nauki , Oświaty i Dziedzictwa Narodowego.  

Obie kontrole wskazały na  nieprawidłowości w funkcjonowaniu ośrodka  w okresie od października 2006 roku do stycznia 2009 roku.  

W  szczególności   uzasadnione podejrzenie  popełnienia przestępstwa budzą  niektóre, opisane  w protokołach  decyzje podejmowane  przez ówczesne kierownictwo, polegające m. in. na zawieraniu niekorzystnych  dla  TVP  kontraktów z podmiotami zewnętrznymi  na usługi z zakresu reklamy, marketingu  i działań  PR, które mogły być  wykonywane w ramach  możliwości  i środków  posiadanych  przez Terenowy Oddział TVP w Gdańsku.

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone