Strona główna

2010-02-15 13:41

         Zbliża się kolejny Tydzień Pomocy Ofiarom  Przestępstw. Tegoroczny,  wpisujący się  w rozpoczętą  w dniu 14 stycznia 2010  roku kampanię społeczną  Ministerstwa  Sprawiedliwości   „Poznaj swoje prawa. Wyjdź z cienia. Pozwól sobie pomóc.” obchodzony będzie   w dniach od 22  do 28 lutego 2010  roku .           

           Celem obchodów , jak co roku  jest  zwrócenie szczególnej uwagi  na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. W tym roku poinformowanie również  o uprawnieniach  przysługujących prokuratorowi   w zakresie czynności pozakarnych,   pozwalających  na zapewnienie pełniejszej  ochrony  osobom  pokrzywdzonym  przestępstwem.  

         Osoby pokrzywdzone przestępstwem będą  mogły w dniach 22-26.02.2010 r.   uzyskać porady prawne  w Prokuraturze  Okręgowej w Gdańsku oraz we wszystkich jednostkach Prokuratur Rejonowych okręgu gdańskiego w godzinach urzędowania, tj.  od  8.30 do  15.00.

        Oprócz dyżurów, jakie będą w tych dniach  pełnili prokuratorzy w siedzibach Prokuratur, wyznaczeni prokuratorzy będą równie dyżurowali  w siedzibie Poradni Kryzysowej  w Gdańsku przy ul.   Piramowicza 1/ 2 w godzinach od 16.00 do 20.00.

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone