Strona główna

2010-02-19 14:24
        W nawiązaniu do publikacji  prasowych, jakie ukazały się na łamach Polska Dziennik Bałtycki w dniach 17 i 18 lutego 2010 roku,  autorstwa red. Tomasza Słomczyńskiego,,  pt. „ Policjant: były naciski w sprawie Kurskiego” oraz  „Kurski poczuł się urażony”, w których znalazły  się informacje o   postępowaniu prowadzonym  w Prokuraturze Rejonowej  w Kwidzynie dotyczącym  nieprawidłowości przy sprzedaży  położonej w gminie Stary Dzierzgoń nieruchomości  o nazwie Danielówka, oparte na treści wyjaśnień  złożonych w 2006 roku w toku innego postępowania, a przedstawiające w negatywnym  świetle czynności podejmowane w tej sprawie przez  Prokuratora Rejonowego  oraz   podległego mu prokuratora,  wyjaśniam. Prawidłowość tych czynności podlegała  ocenie w ramach postępowania przygotowawczego przeprowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Bydgoszczy. Nie potwierdzono w jego toku aby czynności wyżej wskazanych prokuratorów naruszały obowiązujące  przepisy prawa,  a w szczególności aby wyczerpywały  znamiona przestępstwa. Ustalenia te skutkowały umorzeniem  postępowania. A zatem informacje zawarte w artykułach, prezentujące prokuratorów w niekorzystnym dla nich świetle , nie polegają na  prawdzie.    
Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone