Strona główna

2010-03-05 15:23

Zwłoki zostały ujawnione w dniu 8.12.09 r. w  miejscowości Bielkówko  w pobliżu przepompowni  ścieków  „Reknica.

Jak ustalono był to prowadzący działalność gospodarczą mieszkaniec Elbląga, który  przyjechał  do Gdańska w dniu 7.12.09 r.  Miał  spotkać się z  przyszłym  wspólnikiem. Tego dnia około godz. 14.00 rozmawiał telefonicznie  ze znajomym informując, iż  znajduje się  w miejscowości  Straszyn  i podpisuje  kontrakt.  Była to ostatnia osoba,  którą  skontaktował z pokrzywdzony.  

Skierowanym do Sądu Okręgowego w Gdańsku IV Wydział Karny  aktem oskarżenia  popełnienie przestępstwa zabójstwa, tj. z art. 148 § 1 kk w zb z art. 280 § 1 kk w zb z art. 275 § 1 kk w zw z art. 11 § 2 kk i art. 278 § 1 kk,   zarzucono   Krzysztofowi D.

Jak ustalono działał  on  z pobudek rabunkowych. Początkowo  przyznawał się  do popełnienia zarzuconego  mu przestępstwa,  po czym zmienił swoje wyjaśnienia, przyznając się jedyni do pobicia pokrzywdzonego.

W toku postępowania przygotowawczego wobec  wymienionego  stosowany był   środek zapobiegawczy w postaci  tymczasowego aresztowania. Zarzucone mu przestępstwo  zagrożone jest karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat8,  karą 25 lat pozbawienia  wolności albo karą dożywotniego pozbawienia wolności .

Aktem oskarżenia objęto  również Danutę D.  której zarzucono  przyjęcie  od Krzysztofa D.  pochodzących z  przestępstwa zabójstwa pieniędzy,  tj. popełnienie  przestępstwa  z art. 291 § 1 kk ( zagrożonego  karą do 5 lat pozbawienia wolności ) oraz utrudnianie postępowania karnego poprzez  zatajenie  informacji mających   znaczenie dla sprawy,  pomagając  w ten sposób Krzysztofa D. do  uniknięcia kary za popełnione przestępstwo,  tj. popełnienie przestępstwa  z art. 239 § 1 kk  ( zagrożonego karą pozbawienia wolności do  5 lat ).

Wymieniona nie przyznała się do popełnienia zarzuconych jej przestępstwa. W toku postępowania przygotowawczego  wobec podejrzanej stosowano środki zapobiegawcze w postaci  dozoru Policji oraz zakazu opuszczania kraju.  

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone