Strona główna

2010-05-21 13:41

       Podczas rejsu  jachtem   motorowym   po  kanale  Martwej  Wisły ,  około godz.  15.00  jacht  zaczął  nabierać wody. Próby jej usunięcia nie powiodły się i doszło do  przechylenia jednostki  dziobem do góry.  Osoby uczestniczące w rejsie , w tym trzyletnie dziecko,     znalazły   się w  wodzie. Damian K. właściciel łodzi kierujący nią oraz część pasażerów,  dopłynęli  do brzegu . Pozostałym  osobom pomocy udzielili  świadkowie. Nieprzytomne dziecko zostało  odnalezione w nadbudówce łodzi.

         Powołany w toku postępowania  biegły  lekarz  stwierdził, iż następstwa topienia i wyziębienia  organizmu dziecka spowodowały  ciężki uszczerbek na jego zdrowiu w postaci choroby  realnie zagrażającej życiu.

          Ustalono, iż Damian K. prowadził łódź znajdując  się w stanie nietrzeźwości . Nadto naruszył nałożony prawomocnym wyrokiem sądowym z grudnia 2007 roku zakaz  prowadzenia wszelkich pojazdów

mechanicznych.

           Badający łódź biegły z Inspektoratu Jachtów i Łodzi Polskiego Rejestru Statków SA  stwierdził uszkodzenia, które powstały w wyniku  uderzenia podczas rejsu  w przeszkodę znajdującą się w wodzie lub tuż pod jej powierzchnią, w wyniku czego doszło do rozszczelnienia  kadłuba i przecieków  do wnętrza jachtu.  Czynnikami mającymi wpływ na tonięcie były :  obecność  pasażerów w kokpicie i  umieszczenie akumulatora  na dnie jednostki.  

         Zarzut  nieumyślnego spowodowania  wypadku  przedstawiono Damianowi K,  który przesłuchany w  charakterze  podejrzanego nie przyznał się do jego popełnienia.

          Postępowanie zakończono  skierowaniem  w dniu 6.05.10 r.  do Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe  Gdańsku  II Wydział Karny aktu  oskarżenia przeciwko  wyżej wymienionemu , zarzucając mu, iż :

nie stosując się do  orzeczenia  sądu  co do zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych  oraz znajdując  się w stanie nietrzeźwości spowodował nieumyślnie  wypadek   prowadząc jacht  motorowy  w ten sposób, że   nie zachowując zasad bezpieczeństwa przy uprawianiu żeglarstwa   w postaci naruszenia obowiązku  obserwacji  akwenu,   doprowadził do zderzenia ze znajdującą  się w wodzie przeszkodą, w wyniku czego doszło do  rozstrzelnienia  kadłuba jachtu  oraz przecieku , w następstwie którego to topił się i doznał wyziębienia  organizmu  i zapalenia płuc   małoletni , tj. popełnienie przestępstwa  z art. 177 § 2 kk w zw z art. 178 § 1 kk w zb z art. 244 kk w zw z art. 11 § 2 kk  ( zagrożonego karą od  9 miesięcy do 12 lat pozbawienia wolności ).

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone