Strona główna

2010-05-25 14:03

Wydział VI do  Spraw Przestępczości  Gospodarczej Prokuratury Okręgowej  w Gdańsku nadzorował postępowanie  przygotowawcze  dotyczące wystawiania nierzetelnych faktur związanych z obrotem kondensatem gazu naturalnego oraz  towarami ropopochodnymi przez P.P.U.H Trans-Beneten-Oil z siedzibą w Rumi, P.H. MBK z siedzibą  w Gdańsku i inne firmy.

Proceder został ujawniony w  toku  kontroli przeprowadzonej przez Urząd Skarbowy w Wejherowie w stosunku do Małgorzaty B. ( obecnie Małgorzata H. prowadzącej działalności pod nazwą  P.P.U.H Trans-Beneten-Oil oraz Mariusza Ż. prowadzącego działalności pod nazwą  P.H. MBK.

W toku postępowania przygotowawczego ustalono, iż w firma Małgorzaty B. ( obecnie Małgorzata H. )  w okresie od  2003 roku do grudnia 2005 roku  dokonywała zakupu kondensatu gazu naturalnego oraz oleju napędowego . Kondensat   sprzedała w 2003 roku  P.H.U Trans-Peter-Oli Ryszarda  Ł., a w 2004 i 2005 roku  P.H. MBK.  W oparciu o  faktury dokumentujące powyższe   transakcje ustalono, iż  zostały one wystawione  w sposób nierzetelny, tj. dokumentowały  transakcje, które w rzeczywistości  nie miały miejsca. Nadto ustalono, iż tak zwane „puste faktury” dot. sprzedaży kondensatu  gazu naturalnego  oraz gazu naturalnego propan zostały również wystawione w 2004 i 2005 roku  przez P.H. MBK  na firmę  P.H.U.  RIC-Oil Ryszarda Ł. oraz P.H.U. RIC-Oil Sławomira D. Taki sam charakter miały również faktury wystawiane przez  P.H.U. RIC –Oil i P.U.H. Kapi Chemia  na rzecz P.H.U. Barbara G. i  faktury tej ostatniej firmy  wystawione w 2004 roku na rzecz P.U.H.  El-Jarko Jarosława N.

Faktury dokumentujące  obrót towarami włączane były przez właściciele P.P.U.H.  Trans-Benete-Oil, P.H. MBK oraz Kapi-Chemia do dokumentacji księgowej służącej do rozliczeń podatkowych. 

Ustalono, iż Mariusz Ż.  pod wskazanym jako siedziba adresem nie prowadzi żadnej działalności  gospodarczej.

Nadto dla celów  w/w  procederu   została zarejestrowana przez Ryszarda Ł. za namową Mariusza Ż.   działalność  gospodarcza,  początkowo pod nazwą  P.H.U. Trans-Peter Oil, a następnie P.H.U. RICO -Oil.

Dla  celów  procederu   Jarosław T. wykorzystał  pozostającą w zawieszeniu działalności gospodarczej firmę P.H.U. Barbara G.

Skierowanym do Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku aktem oskarżenia :

Małgorzacie H. zarzucono :

- wystawienie w okresie od czerwca 2003 roku do lutego 2005 roku  w Rumi nierzetelnych faktur   potwierdzających  sprzedaż  kondensatu gazu naturalnego w łącznej ilości 57.766,62 lotów i 851,90 MG na  kwotę około 1 mln 300 tyś zł  oraz w  ilości  285.500 litrów i 1687,74 MG na  kwotę około 2 mln 880 tyś. zł oraz   gazu naturalnego propan  w łącznej ilości 91.480 litrów na kwotę około 150 tyś. zł   wiedząc, że w rzeczywistości transakcje te nie miały miejsca , a następnie tymi fakturami posłużyła się włączając je do dokumentacji księgowej służącej do rozliczeń podatkowych , tj. popełnienie przestępstwa z art. 62 § 2 kks w zw z art. 6 § 2 kk ( zagrożonego karą  garą grzywny  do 240 stawek dziennych ) ,

- posłużenie  się we wrześniu 2003 roku w Rumi jak autentycznymi  nierzetelnymi  fakturami  potwierdzającymi sprzedaż kondensatu gazu naturalnego  w ilości 78,06 MG w kwocie około 109 tyś. zł z podrobionymi jej podpisami poprzez  włączenie  ich  do dokumentacji księgowej, służącej do rozliczeń podatkowych , tj. popełnienie przestępstwa z art. 270 § 1 kk w zw z art. 12 kk ( zagrożonego  karą do  5 lat pozbawienia wolności ),

 - posłużenie  się w okresie od  października 2003 roku do grudnia 2004 roku w Rumi jak autentycznymi  nierzetelnymi fakturami  potwierdzającymi sprzedaż kondensatu naturalnego  w ilości 78,06 MG w kwocie około 109 tyś. zł z podrobionymi jej podpisami poprzez  włączenie  ich  do dokumentacji księgowej, służącej do rozliczeń podatkowych , tj. popełnienie przestępstwa z art. 270 § 1 kk w zw z art. 12 kk ,

- posłużenie  się w okresie od października  do grudnia 2004 roku w Rumi jako autentycznymi dokumentami w postaci faktur VAT z podrobionym jej  podpisem, potwierdzającymi sprzedaż  kondensatu gazu naturalnego  w ilości 135,20MG   w kwocie  około 242  tyś.  zł,  gazu naturalnego  w ilości 55.400 litrów na kwotę  około 98 tyś. zł  oraz  mazutu w ilości  226,74 MG  na kwotę około 135 tyś. zł poprzez włączenie ich   do dokumentacji księgowej,  służącej do rozliczeń podatkowych  tj. popełnienie  przestępstwa  z art. 270 § 1 kk w zw z art. 12 kk, 

- posłużenie  się w okresie od października   do czerwca  2005 roku w Rumi jako autentycznymi dokumentami w postaci faktur VAT z podrobionym jej  podpisem, potwierdzającymi sprzedaż  rozpuszczalnika   w ilości 112,07 ton    w kwocie  około 314   tyś.  zł ,  naczepy ciężarowej wartości   około 227  tyś. zł, oleju grzewczego   w ilości 180.385 m 3  na kwotę około 449  tyś. zł poprzez włączenie ich   do dokumentacji księgowej,  służącej do rozliczeń podatkowych  tj. o popełnienie przestępstwa  z art. 270 § 1 kk w zw z art. 12 kk.

Wymieniona nie przyznaje  się do popełnienia zarzuconych  jej przestępstw.

Czesławowi H.  zarzucono :

- podrobienie we wrześniu 2003 roku w Rumi  faktur VAT  potwierdzających sprzedaż  kondensatu gazu naturalnego w ilości 78,06 MG w kwocie około 109 tyś. zł. poprzez podrobienie podpisu  Małgorzaty H. tj. popełnienie przestępstwa z art. 270 § 1 kk w zw z art. 12 kk ( zagrożonego karą do 5 lat pozbawienia wolności ), 

- podrobienie  w okresie od października 2004 roku do grudnia 2004 roku  w Rumi faktur VAT  potwierdzających sprzedaż  kondensatu gazu naturalnego gazu naturalnego  w ilości 135,20  MG   w kwocie  około 242  tyś.  zł , gazu naturalnego  w ilości 55.400 litrów na kwotę  około 98 tyś. zł  oraz  mazutu w ilości  226,74 MG  na kwotę około 135 tyś. zł poprzez podrobienie podpisu  Małgorzaty H.,      tj. popełnienie przestępstwa z art. 270 § 1 kk w zw z art. 12 kk, 

- podrobienie   w okresie od października 2005 roku do czerwca  2005 roku  w Rumi   faktur VAT  potwierdzających  sprzedaż  rozpuszczalnika   w ilości 112,07 ton    w kwocie  około 314   tyś.  zł ,  naczepy ciężarowej wartości   około 227  tyś. zł, oleju grzewczego   w ilości 180.385 m 3  na kwotę około 449  tyś. zł  poprzez podrobienie podpisu  Małgorzaty H.,  tj. popełnienie przestępstwa z art. 270 § 1 kk w zw z art. 12 kk.

Wymieniony nie przyznaje  się do popełnienia zarzuconych mu przestępstwa.     

 

Ryszardowi Ł. zarzucono :  

- wyłudzenie w czerwcu 2004 roku poświadczenia nieprawdy  dokumentu w postaci zaświadczenia potwierdzającego prowadzenie  firmy PHU RIC-Oil z siedzibą w Gdańsku,  podczas gdy  faktycznie działalności nie prowadził , tj. popełnienie przestępstwa z  art.272 kk ( zagrożonego karą do 3 lat pozbawienia wolności  ),

- wystawienie w okresie od czerwca do grudnia 2004 roku w Gdańsku nierzetelnych faktur potwierdzających sprzedaż kondensatu gazu naturalnego w ilości 125,04 MG na kwotę około 182 tyś. zł  wiedząc, że transakcja nie miała miejsca, tj. popełnienie przestępstwa z art. 62§2 kks w zw z art. 6§2 kks (zagrożonego karą grzywny do 240 stawek dziennych ).

Wymieniony przyznał się do popełnienia zarzuconych mu przestępstw.  

 

Mariuszowi Ż. zarzucono :

- wystawienie w okresie od lipca  2004 roku do stycznia  2005 roku w Gdańsku nierzetelnych faktur potwierdzających sprzedaż kondensatu gazu naturalnego w ilości 285.500 litrów  i 414,30 MG na kwotę około 1min 129  tyś. zł  oraz gazu naturalnego w ilości 120.600,00 litrów na kwotę około 208 tyś zł wiedząc, że transakcja nie miała miejsca, tj. popełnienie przestępstwa z art. 62§2 kks w zw z art. 6§2 kks ( zagrożonego karą grzywny do 240 stawek dziennych )

- wystawienie w okresie od stycznia  2004 roku do lipca   2005 roku w Gdańsku nierzetelnych faktur potwierdzających sprzedaż kondensatu gazu naturalnego w ilości1.221,44 MG   na kwotę około 1min 744  tyś. zł  wiedząc, że transakcje nie miały miejsca, a następnie posłużenie się tymi fakturami poprzez włączenie ich do dokumentacji księgowej służącej  do rozliczeń podatkowych tj. popełnienie przestępstwa z art. 62§2 kks w zw z art. 6§2 kks,

 - udzielenie w okresie od stycznia  do grudnia 2004 roku w Gdańsku pomocy Ryszardowi Ł. do wystawienia  nierzetelnych faktur potwierdzających sprzedaż kondensatu gazu naturalnego w ilości 125,04 MG na kwotę około 182 tyś. zł  wiedząc, że transakcji  nie miały miejsca, tj. popełnienie przestępstwa z art. 18 § 2 i 3 kk w zw z art. 62 § 2 kk w zw z art. 6§ 2 kks,

- posłużenie  się w okresie od  stycznia  2004 roku do lutego   2005 roku w Rumi  nierzetelnymi fakturami  wystawionymi przez firmie  P.P.U.H.  Trans-Benten-Oli , potwierdzającymi zakup przez niego kondensatu gazu naturalnego  w łącznej ilości  285.500 litrów i 1687,74 MG na  kwotę około 2 mln 880 tyś. zł i gazu naturalnego propan  w łącznej ilości 91.480 litrów na kwotę około 150 tyś. zł  wiedząc, że transakcje nie miały miejsca, poprzez włączenie  ich  do dokumentacji księgowej służącej do rozliczeń podatkowych  tj. o popełnienie przestępstwa  z art. 62§2 kks w zw z art. 6§2 kks.

Wymieniony nie przyznaje się do popełnienia zarzuconych mu przestępstw. 

 

Sławomirowi D. zarzucono :

- posłużenie  się w okresie od  stycznia  2004 roku do lutego   2005 roku w Rumi  nierzetelnymi fakturami wystawionymi przez firmie P.H. MBK potwierdzającymi zakup przez niego kondensatu gazu naturalnego  w łącznej ilości 1.221,44 MG  na  kwotę około 1  mln 744  tyś. zł i gazu naturalnego propan  w łącznej ilości 91.480 litrów na kwotę około 150 tyś. zł  w ten sposób, że wiedząc, iż transakcje nie miały miejsca, włączył je  do dokumentacji księgowej służącej do rozliczeń podatkowych  tj. o popełnienie przestępstwa  z art. 62§2 kks w zw z art. 6§2 kks  ( zagrożonego karą grzywny do 240 stawek dziennych ),

- podżeganie w maju 2008 roku   Barbary G. do złożenia fałszywych zeznań  mających  służyć za dowód  w sprawie  co do okoliczności  prowadzenia przez nią działalności gospodarczej ,  w szczególności  do potwierdzenia nie mających miejsca w rzeczywistości   transakcji zakupu i sprzedaży  gazu naturalnego, tj. popełnienie przestępstwa z art.18 § 2 kk w zw z art. 233 § 1 kk ( zagrożonego karą do 3 lat pozbawienia wolności).

Wymieniony przyznał się  do popełnienia pierwszego z w/w  przestępstw.  

Jarosławowi T. zarzucono :

-podrobienie w okresie od styczna 2004 roku do stycznia 2005 roku w Gdyni w celu użycia  jako autentycznej  dokumentacji   dotyczącej działalności firmy P.H. Barbara G.  poprzez wypisanie dokumentów odzwierciedlających fikcyjne  transakcje  i   podrobienie  na nich podpisu Barbary G. , a następnie posłużenie się niektórymi z nich  poprzez przedłożenie  w  urzędzie skarbowym , tj. popełnienie przestępstwa  z art. 270 § 1 kk w zw z art. 12 kk  ( zagrożonego karą  do 5 lat pozbawienia wolności ),

- podżeganie w maju 2008 roku   Barbary G. do złożenia fałszywych zeznań  mających  służyć za dowód  w sprawie  co do okoliczności  prowadzenia przez nią działalności gospodarczej ,  w szczególności  do potwierdzenia nie mających miejsca w rzeczywistości   transakcji zakupu i sprzedaży  gazu naturalnego, tj. popełnienie przestępstwa z art.18 § 2 kk w zw z art. 233 § 1 kk ( zagrożonego karą do 3 lat pozbawienia wolności ).

Wymieniony nie przyznaje się do popełnienia zarzuconych mu przestępstw.

Oskarżeni nie byli karani w przeszłości. 

W tok postępowania przygotowawczego  środek zapobiegawczy  stosowano  wobec Jarosław T. oraz Sławomira D. w postaci dozoru Policji oraz zakazu opuszczania kraju.        

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone