Strona główna

2010-05-26 09:43

       Prokuratura Rejonowa Gdańsk – Oliwa w Gdańsku nadzorowała prowadzone przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku, postępowanie w sprawie doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem na szkodę MOPS w Gdańsku. Postępowanie zostało zainicjowane zawiadomieniami skierowanymi przez dyrektora MOPS w Gdańsku oraz pracowników tej jednostki.

         W wyniku przeprowadzonego postępowania ustalono, że Waldemar P. kierowca MOPS w Gdańsku,  w okresie od 29 grudnia 2004r do 12 października 2009r będąc upoważnionym do sporządzania dokumentów w  postaci kart drogowych,  dokonywał w nich wpisów świadczących o przejechaniu użytkowanym pojazdem większej ilości kilometrów niż w rzeczywistości, co umożliwiło mu tankowanie paliwa w ilości większej niż faktyczne zużycie. Powstałą w ten sposób nadwyżkę  przywłaszczał.

       Działania swoim Waldemar P. doprowadził Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 5.634,98zł.

        Zgromadzony w sprawie  materiał dowodowy pozwolił na przestawienie kierowcy MOPS w Gdańsku w dniu 17 marca 2010r zarzutu popełnienia przestępstwa z art. 286§1kk w zb. z art. 271§1kk w zw. z art. 11§2kk ( zagrożonego  karą do 8 lat pozbawienia wolności).  

        Waldemar P. przesłuchany w charakterze podejrzanego nie przyznał się do popełniania zarzucanego mu czynu. Złożone przez niego wyjaśnienia nie znalazły odzwierciedlenia w zebranym  materiale dowodowym.

            Postępowanie zakończono skierowaniem  przeciwko wyżej wymienionemu  aktu oskarżenia do Sądu Rejonowego  Gdańsk-Północ w Gdańsku .

  
Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone