Strona główna

2010-06-14 12:43

      Wydział VI do spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej  w Gdańsku zakończył  postępowanie  przeciwko osobom dokonującym oszustwa za pośrednictwem portalu Allegro.

        W toku prowadzonego  postępowania przygotowawczego ustalono, iż Marcin G.  od 2008 roku prowadził  działalność gospodarczą  pod  nazwą LORD Marcin G. , której przedmiotem była sprzedaż poprzez portal Allegro głównie  telefonów komórkowych. Telefony  skupował , a następnie odsprzedawał   z zyskiem.

        Początkowo działalność ta miała charakter legalny. Od maja  2008 roku zaczął wprowadzać w błąd użytkowników portalu  odnośnie zamiaru wywiązania się ze sprzedaży  oferowanych przedmiotów, w ten sposób, że wystawiał  przedmioty w postaci telefonów  m.in. m-ki Nokia E51, Nokia E52, Nokia 6500 Silde, Sony Ericsson K800i,   których nie posiadał . Nabywcy  pomimo dokonania wpłaty  nie otrzymywali wylicytowanego towaru , ani zwrotu pieniędzy. Do procederu wykorzystywał oprócz swojego   konta  o nicku hazardzista_2006,  konto  członka swojej rodziny. Założył również kilka kont bankowych , na które pokrzywdzeni dokonywali wpłat .

        Działając w powyższy sposób  do sierpnia 2008 roku  doprowadził lub usiłował doprowadzić do niekorzystnego rozrządzenia   mieniem  łącznie 43 osoby na  kwotę 21 000  zł.

        Pod koniec lata 2008 roku Marcin G. nawiązał współpracę z  Markiem W. Przy użyciu programu komputerowego, który instalowali w kawiarenkach internetowych,  uzyskali  hasła dostępu do kont użytkowników  portalu Allegro. Znając hasło dostępu logowali się na konta,   po  czym dokonali zmiany hasła, numeru rachunku bankowego oraz adresu e-mailowego.  Użytkownicy  portalu po wygranej aukcji  dokonywali wpłat na podane przez nich rachunki  bankowe. Do procederu wykorzystano rachunki bankowe należące do Marcina G. oraz  trzech osób    nie mających związku z procederem .

       W okresie od listopada 2008 roku do lutego 2009 roku  wyżej wymienieni uzyskali dostęp do kont 27 użytkowników portalu Allegro. Oferowali do sprzedaży kody doładowania do telefonów.  Osoby które zakupiły  na tych kontach wylicytowany towar, pomimo wpłaty pieniędzy towaru nie otrzymały.  Działając w powyższy sposób usiłowali doprowadzić lub doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem około  800 osób z terenu całego kraju na kwotę około 23 000  zł.  

      W marcu 2009 roku Marcin G. zaprzestał procederu zgłaszając  się na Policję.

       Do maja 2009 roku działalności  zaprzestał również Marek  W.,  po czym za pomocą sfałszowanej strony  internetowej, na której  podawał się za przedstawiciela  firmy  norweskiej, oferował  pracę  na platformach wiertniczych pobierając za to opłatę.  Doprowadził w ten sposób  do niekorzystnego  rozporządzenia mieniem dwie osoby  na  kwotę  około 28 000 zł.  

        Nadto nawiązał współpracę z Arturem Cz. ,  który pomógł mu  utworzyć niewykrywalny  przez antywirus program, za pomocą którego udało mu się dostać do kolejnych  kont użytkowników Allegro. Na kontach tych  dokonali zmiany  numerów rachunków bankowych  oraz oferowali  do sprzedaży aukcyjnej  internetowe kody doładowania , telefony oraz inne przedmioty. Działając w powyższy sposób, w okresie od lipca do września 2009 roku dokonali przejęcia 96 kont, doprowadzając lub usiłując doprowadzić  do niekorzystnego rozporządzenia mieniem około 400 osób z terenu całego kraju na kwotę około 50 000 zł. 

        Marcinowi G. zarzucono  łącznie popełnienie 48 przestępstw z  : art.  286  § 1 kk  ( doproszenie do  niekorzystnego rozporządzenia mieniem- zagrożone karą do 8 lat pozbawienia wolności  ) ,  art. 287 §1 kk ( oszustwo komputerowe, zmiana   zapisów  danych  informatycznych – zagrożone karą do 5 lat pozbawienia wolności  ) oraz  art. 269 b § 1 kk ( pozyskanie hasła komputerowego – zagrożone  karą do 3  lat pozbawienia wolności ). Przesłuchany  w charakterze podejrzanego przyznał się do popełnienia zarzuconych mu przestępstw. Początkowo wyjaśniał, iż działał sam. Od 9 marca 2009 roku stosowany jest wobec  wymienionego środek zapobiegawczy w postaci  tymczasowego aresztowania.  Marcin G. w przeszłości był karany  za przestępstwo przeciwko mieniu.

      Markowi W. zarzucono łącznie  popełnienie 130 przestępstw  z  : art.  286 § 1 kk, art. 287 § 1 kk, art. 269 b § 1 kk oraz  art. 270 § 1 kk (sfałszowanie dokumentu – zagrożone karą do 5 lat pozbawienia wolności ). Przesłuchany w charakterze podejrzanego przyznał się do popełnienia zarzuconych mu przestępstw. Od dnia 16.09.09 r.  wobec wymienionego stosowany jest środek  zapobiegawczy  w postaci   tymczasowego aresztowania.  W przeszłości był wielokrotnie karany,  m.in. za przestępstwa przeciwko mieniu.

       Arturowi Cz. zarzucono łącznie popełnienie  98 przestępstw z : art.  286 § 1 kk, 287 § 1 kk i 269 b § 1 kk. Przesłuchany w charakterze podejrzanego przyznał się do popełnienia zarzuconych mu przestępstw. Wobec wymienionego  zastosowano środek zapobiegawczy w postaci dozoru  Policji. W przeszłości był karany za przestępstwo przeciwko mieniu.   

        Wyżej wymieni w okresie swoje działalności nie posiadali żadnych źródeł dochodu,   utrzymując się  z  dokonywanych  oszustw. W związku z tym stosownie do art. 64 § 2 kk i 65 § 1 kk za przestępstwa oszustwa grozi im kara do  12 lat pozbawienia wolności.   

       Postępowanie zakończono skierowaniem wobec wyżej wskazanych aktu oskarżenia do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku.         

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone