Strona główna

2010-06-16 13:13

        Prokuratura Rejonowa w Gdyni zakończył postępowanie w sprawie śmierci  pacjentki w szpitalu  w Gdyni.         

         Anna G.  będąca  w 8 tyg. ciąży została   w dniu 15.05.08 r.  przyjęta na Oddział Położniczo –Ginekologiczny  Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni z powodów nasilających się dolegliwości  podbrzusza i nadbrzusza.  Na oddziale przebywała  do dnia 17.05.08 r.  Została  zwolniona  tego dnia około godz. 13.00  w związku z pozytywną oceną   efektów prowadzonego leczenia. Ponownie,   w związku z pogorszeniem się stanu zdrowia  została przyjęta  do szpitala  w  tym samym  dniu  w godzinach  wieczornych.  Około godziny  22.30 nastąpił  zgon.         

    W wyniku przeprowadzonej dla potrzeb postępowania przygotowawczego  sekcji   zwłok  biegł  ustalił,  że bezpośrednią przyczyną śmierci Anny G.  było nagłe zatrzymanie  krążenia  na skutek  zaburzeń  metabolicznych  w organizmie,   towarzyszących  niedrożności przewodu pokarmowego  w następstwie skrętu wspólnej krezki dla końcowego odcinka jelita cienkiego  i początkowego odcinaka jelita grubego z wtórną martwicą  krwotoczną ściany jelita umiejscowionych na skręconej krezce.           W toku postępowania , celem  ustalenia  czy  nie doszło do błędu w sztuce lekarskiej  zasięgnięto  opinii  zespołu  biegłych lekarzy, którzy  stwierdzili,  że zaniechanie  konsultacji chirurgicznej, internistyczne i  nie przeprowadzenie badań dodatkowych   takich jak USG jamy brzusznej oraz  RTG przeglądowego  jamy  brzusznej,   należy uznać  za niezachowanie należytej  staranności. Naraziło to   pacjentkę  na niebezpieczeństwo utraty życia   i zmniejszyło  szanse na jej uratowanie.         

      Zarzut popełnienia przestępstwa z art. 160 § 2 kk ( zagrożonego karą do 5 lat pozbawienia wolności ), tj.  narażenia  Anny G. na bezpośrednie niebezpieczeństwo   utraty życia,  przedstawiono  lekarzom Maciejowi S. ,  Stanisławowi  M. oraz Maciejowi D. Przesłuchani w charakterze podejrzanych nie przyznali się do popełnienia zarzuconego  im przestępstwa.                      

       Postępowanie  zakończono  skierowaniem wobec wyżej wskazanych  aktu oskarżenia  do Sądu Rejonowego w Gdyni.    

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone