Strona główna

2010-06-25 11:53

      Wydział VI ds. Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Gdańsku zakończył  postępowanie dotyczące  przywłaszczenia mienia   przez pracownika Banku Millennium SA, na szkodę tego banku.                       

    Postępowanie zostało  zainicjowane w czerwcu 2008 roku zawiadomieniem  złożonym przez bank. 

       Na podstawie  zebranego materiału  dowodowego  ustalono, iż Michał Ł. zatrudniony  był w   placówce   Banku Millennium  SA w  Gdańsku  na stanowisku doradcy klienta. Z tego tytułu  posiadał   dostęp do kont  klientów. 

     W okresie od maja 2007 roku do kwietnia 2008 roku używając przywłaszczonej  karty debetowej jednego z  klientów banku,  dokonał  szeregu  wypłat  z jego   z konta na łączną   kwotę   777.000 zł. Bank wyrównał szkodę klienta.  W tym zakresie wyżej wymienionemu przedstawiono  zarzut popełnienia przestępstwa z art. 278 § 1 kk w zw z art. 294 § 1 kk w zw z art. 278 § 5 kk w zw z art. 11§ 2 kk w zw z art. 12 kk ( zagrożonego karą  od roku do  10 lat pozbawienia wolności). 

     W  styczniu 2008 roku Michał Ł. z konta innego klienta banku, bez jego upoważnienia  oraz  podrabiając jego podpis,  dokonał dwóch  przelewów na  konta innych klientów banku w łącznej kwocie 179.500 zł. Pieniędzy nie odzyskano. Przelane bowiem  kwoty  pokryły   wcześniejsze  jego  działania  na   tych kontach.  Z jednego  z nich  w sierpniu 2007 roku    przywłaszczył  kwotę 50.000 zł. Przelewu na drugie konto  dokonał w celu ukrycia udzielanych  jego posiadaczowi  nieprawdziwych informacji  co  do rzeczywistej  ilości środków  znajdujących się na nim.  W tym zakresie przedstawiono mu zarzut popełnienia przestępstw z art. 286 § 1 kk w zw z art. 294 § 1 kk w zb z art. 270 § 1 kk w zw z art. 11 § 2 kk  oraz z 12 kk ( zagrożonego  karą  od roku do 10 lat   pozbawienia wolności  )  oraz z art. 278 § 1 kk ( zagrożonego karą do 5 lat pozbawienia  wolności ).

      W  okresie od marca 2007 roku do  kwietnia 2008 roku  Michał Ł. podrobił  w celu  użycia  za autentyczne  dokumenty w postaci  dwóch  umów  na prowadzenie   rachunków  rozliczeniowo – oszczędnościowych oraz  dokumentów w postaci dwóch  potwierdzeń dokonania z tych rachunków przelewów pieniężnych  w kwotach po około  100.000 zł, podrabiając  podpisy  klientów. Motywem działania była chęć wypracowania premii. Natomiast w okresie od sierpnia do października 2007 roku  dokonał podrobienia  w celu użycia jako autentyczne umowy  rachunku oszczędnościowo –rozliczeniowego oraz  trzech  potwierdzeń  wypłat  z tego  rachunku   pieniędzy  w łącznej  kwocie około 300.000  zł. Działaniem tym wyczerpał znamiona  przestępstw z art. 270 § 1 kk w zw z art. 12 kk ( zagrożonych  karą do 5 lat pozbawienia wolności ).    

      W toku postępowania ustalono również, iż  Michał Ł. w sierpniu 2005 oraz w lipcu 2006 roku   w celu uzyskania  kredytu w   Banku PEKAO SA oraz w Kredyt Banku SA przedłożył  nierzetelne dokumenty mające wpływ na uzyskanie kredytu,  tym samym wyczerpał  znamiona przestępstw z art. 297 § 1 kk w zb z art.  270 § 1 kk w zw z art. 11§ 2 kk ( zagrożonych karą do 5 lat pozbawienia wolności ).

      Michał Ł. przyznał  się do popełnienia zarzuconych  mu przestępstw i złożył wyjaśnienia, które znalazły potwierdzenie  w zebranym  materiale dowodowym.

       W toku postępowania przygotowawczego  wobec Michała Ł. stosowany był środek  zapobiegawczy w postaci  tymczasowego  aresztowania, zamieniony na poręczenie majątkowe w kwocie 200 00 zł. 

     Postępowanie  zakończono  skierowaniem do Sąd Okręgowego w Gdańsku aktu oskarżenia .  

     Michał Ł.  złożył wniosek  o  dobrowolne  poddanie się  karze   w wymiarze  4 lat pozbawienia  wolności  z warunkowym zawieszenie jej  wykonania   na okres próby  9 lat, zakazu przez okres 5 lat pełnienia stanowiska związanego z obsługą rachunków bankowych  oraz obowiązku  naprawienia  wyrządzonej szkody.              

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone