Strona główna

2010-12-13 12:52

Takie stężenie alkoholu we krwi  spowodowało  u noworodka ostre zatrucie  alkoholem etylowym.  Zgodnie z opinią biegłego  z zakresu medycyny sądowej, stężenie to jest dawką śmiertelną  dla przeciętnego  dorosłego człowieka. Noworodek  został narażony   na bezpośrednie  niebezpieczeństwo utraty życia.  

Marii Sz. zarzucono  narażenie dziecka,  wobec którego  miała obowiązek opieki,  na bezpośrednie  niebezpieczeństwo  utraty życia  lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, tj. popełnienie przestępstwa z art. 160 § 2 kk (zagrożonego karą do 5 lat pozbawienia wolności ).   

W toku prowadzonego w tej sprawie postępowania  ustalono również , że Maria Sz. w dniu 14 grudnia 2007 roku  posługując się przy zawarciu umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, podrobionym zaświadczeniem  o zatrudnieniu, wyłudziła  od spółki Polkomtel telefon  komórkowy marki   Sony Ericsson K800i  wartości 1694,60 zł. , tj. popełniła przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zb z art. 270 1 § 1 kk w zw z ar, 11 § 2 kk ( zagrożane karą do 8 lat pozbawienia wolności).

Maria Sz. przyznała się do popełnienia obu zarzuconych jej przestępstw. Wymieniona przebywa w  areszcie śledczym. W przeszłości była karana  za przestępstwo  kradzieży mienia.

Postępowanie zostało zakończone  skierowaniem przeciwko Marii Sz. aktu oskarżenia do Sądu Rejonowego w Gdyni Wydział II Karny.

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone