Strona główna

2011-01-19 14:07

Kontroli podlegało 14 spraw   prowadzonych w Prokuraturze Rejonowej w Starogardzie Gdańdskim  w latach 2009 / 2010 o zdarzenia, do jakich miało dochodzić w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim .

Zakwestionowano decyzje podjęte w sześciu postępowaniach, w tym dwie o umorzeniu postępowania , dwie o odmowie wszczęcia postępowania oraz dwie o zawieszeniu postępowania. Sprawy te dotyczyły  bądź to kierownych przez pacjentów zarzutów  narażenia ich przez personel  szpitala   na utratę życia  lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, bądź znęcania się nad nimi personelu szpitala nad pacjentami oraz  doprowadzenia nieletniej pacjentki do obcowania płciowego przez innego pacjenta.

Polecono podjęcie tych postępowań celem kontynuowania. W dalszej kolejności zostanie podjęta decyzja co do ewentualnego dołączenia trzech z tych  postępowań  do postępowania prowadzonego w Prokuraturze Okręgowej w Gdańsku w sprawie dopuszczenia  przez funkcjonariusza publicznego do znęcania się psychicznego i fizycznego nad osobami prawnie pozbawionymi wolności  w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim.

 

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone