Strona główna

2011-01-19 14:10

Postępowanie zostało zainicjowane w lipcu 2010 roku zawiadomieniem skierowanym przez Wojewodę Kujawsko Pomorskiego w związku z wynikami kontroli przeprowadzonej w Biurze Finansowo- Inwestycyjnym  - Oddział Logistyki i Łączności. W toku postępowania  w oparciu o opinię biegłego z zakresu informatyki ujawniono na dwóch twardych  dyskach, w tym na dysku  modemu nagrywającego zainstalowanego na centrali urzędu ponad 48 tys. plików zwierających rozmowy telefoniczne, rejestrowane w okresie od lutego  2009 roku do maja 2010 roku.

W  oparciu całość zgromadzonego materiału dowodowego  ustalono, iż nie doszło do  bezprawnego podłączenia się do sieci telekomunikacyjnej , bądź obejścia szczególnego zabezpieczenia tej sieci.  Centrala została  legalnie zakupiona  i zainstalowana . Zgodnie z jej specyfikacją  został w niej legalnie zainstalowany   moduł nagrywania.  Moduł  ten  został wykazany w dokumentach związanych z zakupem  centrali oraz dokumentach  związanych z jego   instalacją, a tym samym nie można przyjąć,  że  został zakupiony samowolnie przez pracownika urzędu, w tajemnicy przed przełożonymi.  Został zakupiony i zainstalowany w związku z tym, iż wcześniej  nieustalone osoby zawiadamiały urząd o podłożeniu bomby , a były to fałszywe alarmy. Nie ustalono również  aby  poza dwoma pracownikami Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego  w Bydgoszczy, tj. pracownikiem  obsługującym  telefoniczną centrale oraz komputery, a także kierownikiem  Działu Łączności,   inne osoby  mogły mieć dostęp do treści rozmów telefonicznych  , które zostały utrwalone w wyniku uruchomienia  modemu nagrywającego. Utrwalenie przez pracownika urzędu nie  było podyktowane  uzyskanie informacji nie przeznaczonych dla niego. Został on uruchomiony w celu  sprawdzenia jego działania, jak również z przyczyn wynikających z jego zakupu , tj. ochrony przed fałszywymi alarmami.  W zapisach zarejestrowanych rozmów nie ujawniono  treści, które zawierałby elementy tajemnicy służbowej lub państwowej, jak również nie ustalono aby treści rozmów  zarejestrowanych były rozpowszechniane. 99,9% tych rozmów to połączenia tylko  z centralą. Powyższe  okoliczności dały podstawę do wydania decyzji o umorzeniu  postępowania w tej sprawie wobec stwierdzenia barku znamion czynu zabronionego.    

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone