Strona główna

2011-01-19 14:14

Skierowanym do Sądu Rejonowego w Nowym Mieście Lubawskim aktem  oskarżenia  objęto  sześciu oskarżonych, którym jako funkcjonariuszom Policji zarzucono  popełnienie przestępstw  przekroczenia w latach 2004- 2009 uprawnień. I tak :

Marcinowi W. zarzucono popełnienie  pięciu przestępstw przekroczenia uprawnień w stosunku do osób  wobec których  podejmował czynności w związku ze zgłoszonymi interwencjami , bądź wobec osób zatrzymanych.  Używając  nieuzasadnionej przemocy fizycznej , spowodował  u czterech  osób obrażenia  ciała ( przestępstwa z art. 231 § 1 kk w zb z art. 157 § 2 kk w zw z art. 11 § 2 kk oraz z art. 231 § 1 kk ). Jednego z czynów dopuścił się  działając wspólnie i w porozumieniu  innymi funkcjonariuszem - Krzysztofem M. ,  objętym również aktem oskarżenia.  

Aktem oskarżenia  popełnienie przestępstwa przekroczenia  uprawnień w stosunku do  osoby,  wobec której   podejmowane były  czynności w związku ze zgłoszoną interwencją,   zarzucono  Dawidowi  M.  oraz Oskarowi M.. Wymienieni działając wspólnie i w porozumieniu użyli  wobec  tej osoby nieuzasadnionej  przemocy fizycznej,   powodując obrażenia ciała (przestępstwo z  art. 231 § 1 kk w zb z art.157 § 2 kk w zw z art. 11 § 2 kk ).

Nadto popełnienie przestępstwa przekroczenia uprawnień wobec osoby zatrzymanej zarzucono  Stanisławowi Z. oraz Wiesławowi O. , przy czym Wiesław O. używając nieuzasadnionej  przemocy fizycznej spowodował  u zatrzymanego obrażenia ciała.   Obrażenia jaki były następstwem  nieuzasadnionej przemocy fizycznej, były obrażeniami w postaci bądź  to ogólnych potłuczeń ciała , bądź to  krwiaków i otarć naskórka , naruszającymi czynności narządów ciała na czas poniżej dni 7.   Przesłuchani w toku postępowania przygotowawczego podejrzani nie przyznali się do popełnienia zarzuconych im przestępstw. Przestępstwo przekroczenia uprawnień przez  funkcjonariusza  publicznego, jakim jest funkcjonariusz Policji,  zagrożone jest karą do  3 lat pozbawienia wolności.

Odrębnym   aktem oskarżenia   Januszowi B.  zarzucono podrobienie  w marcu 2005 roku dokumentu  w postaci protokołu zatrzymania osoby , tj. popełnienie przestępstwa z art. 270 § 1 kk ( zagrożonego karą do  5 lat pozbawienia wolności ). Janusz B. przyznał się do popełnienia zarzuconego mu  przestępstwa.  Wraz z aktem oskarżenia został skierowany wniosek  o dobrowolne poddanie się karze.      

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone