Strona główna

2011-02-10 13:16

Postępowanie zostało zainicjowane w październiku 2010 roku zawiadomieniem skierowanym do prokuratury przez Wojewódzką  Komisję  Wyborczą, a dotyczącym  podejrzenia popełnienia przestępstwa w związku z wyborami.

Komisja uznała, iż lista kandydatów zgłoszonych przez  pełnomocnika wyborczego PiS  z okręgu wyborczego nr 5  nie miała poparcia osób, które  podpisały się   pod listą albowiem  nastąpiła w nią ingerencja poprzez dopisanie  osoby,   już   po udzieleniu   poparcia   widniejącym na liście kandydatom.

Postępowanie prowadzone było  o czyn z art. 248 pkt 1 kk, tj. w sprawie nieprawidłowego sporządzenia listy kandydujących.

Przestępstwo z art. 248 pkt   1 kk  polega na nierzetelnym sporządzeniu listy osób kandydujących   lub głosujących  w wyborach samorządowych. Przejawia się m.in. na wpisaniu na listę osób  nieuprawnionych   lub  pominięciu osób  uprawnionych, a sprawcą  może być  jedynie osoba  do której  kompetencji należy  sporządzenie listy.

W toku postępowania ustalono, iż  skreślenia jednego kandydata  i wpisanie innego  dokonała osoba upoważniona  przez  pełnomocnika  Wyborczego  Komitetu PiS do zgłoszenia listy kandydatów w okręgu wyborczym nr 5. W ramach tego upoważnienia  była ona odpowiedzialna  za wytworzenie zgłoszenia i naniesienia  na nim listy  kandydatów w ostatecznym kształcie,  aprobowanym przez  władze centralne PiS.  Zmiana nastąpiła w zakresie kandydata, który  początkowo  uzyskał   rekomendację władz centralnych, po czym  stanowisko w tym zakresie uległo  zmienione. Zmiana ta została parafowana  przez  osobę, która jej   dokonała. Nie było to zatem działanie anonimowa, jak i podstępne. Nie  było sprzeczne z przepisami Statutu   PiS oraz prawem wyborczym. Zmiana kandydata nastąpiła co prawda już złożeniu podpisów przez osoby popierające,  nie mniej okoliczność ta  została  konwalidowana po jej wykazaniu przez WKW   poprzez zebranie  nowego wykazu  osób popierających  kandydatów i ponownym złożeniu  zgłoszenia.

W świetle powyższych ustaleń  postępowanie w tej sprawie  zostało zakończone  postanowieniem o jego umorzeniu  wobec stwierdzenia, iż  zdarzenie będące  jego przedmiotem nie wyczerpuje znamion czynu zabronionego.    

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone