Strona główna

2011-03-28 11:15

          W związku z  wyemitowanym  w dniu  15 marca 2011 roku w Magazynie TNN 24 „Prosto z Polski”  materiałem  autorstwa Adama Kasprzyka,    odnoszącym   się krytycznie  do działań prokuratury, w szczególności do  jej  decyzji  o umorzeniu postępowania   w sprawie sprowadzenia w dniu 5.12.10 r. w Gdańsku bezpośredniego   niebezpieczeństwa zdarzenia   w postaci   wybuchu gazu,  Prokuratura Okręgowa  w Gdańsku  dokonała kontroli akt  prowadzonego w tej sprawie postępowania.

         Przeprowadzona kontrola akt nadzorowanego przez Prokuraturę Rejonową Gdańsk-Oliwa w Gdańsku postępowania wykazała,  iż  w prawidłowy  sposób zebrano dowody w tej sprawie. Przyjęto prawidłową kwalifikację czynu ,  to jest  z art. 164§1 kk  oraz  prawidłowo  dokonano  oceny zachowania  Wojciecha G. Przy czym istotne znaczenie dla tej oceny miały  zeznania  przesłuchanych w tej sprawie osób,  przebywających  w chwili zdarzenia w budynku.

         Jak ustalono, odkręcenie  przez Wojciecha G. kurków w kuchence gazowej  nie  miało na  celu  uczynienia komukolwiek krzywdy.  Nadto zachowanie to nie  było poprzedzone  kierowaniem  przez  niego  gróźb wobec innych osób. Związane natomiast  było z podjętą przez niego próbą samobójczą,   w związku z sytuacją życiową w jakiej się wówczas znalazł. Przed odkręceniem kurków między innymi zażył tabletki, jakie znalazł  w domu. Gdy się opamiętał podjął działania mające na celu zapobieżenie skutkom odkręcenia gazu. Zakręcił kurki oraz  powiadomił   inne osoby o zaistniałym według niego  zagrożeniu.

        Powołany w sprawie biegły  stwierdził natomiast, iż nie było zagrożenia  wybuchem  gazu.  Tym samym nie było zagrożenia  dla życia  lub zdrowia  innych osób,  jak i  dla mienia. Nie było zatem podstaw do  przedstawienia Wojciechowi G. zarzutu popełnienia jakiegokolwiek przestępstwa.

        Ustalony przebieg zdarzenia w żaden sposób  nie dawał podstaw do  przypuszczenia, iż w przyszłości Wojciech G. może podjąć działania przeciwko  innym  osobom.  Istotną  okolicznością  jest to, iż po zdarzeniu  nie pozostawał bez opieki   medycznej.  W związku z próbą samobójczą, od dnia zdarzenia  do dnia 6.01.11 rok przebywał  w szpitalu psychiatrycznym.   

         W wyemitowanym materiale nie  przedstawiono  wszystkich   istotnych  okoliczności  tego zdarzenia , co mogło skutkować negatywną społeczną   oceną działań prokuratury.       

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone