Strona główna

2011-06-14 12:15

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku prowadziła postępowanie  dotyczące  oszustw dokonywanych  przez   grupę  przestępczą ,  zajmującą  się dokonywaniem oszustw  na szkodę osób  korzystających z serwisu internetowego Allegro.pl. 

Członkowie grupy za pośrednictwem Internetu  podszywali  się pod portal aukcyjny Allegro.pl oraz  pod sprzedających w ramach tego portalu. Obserwują aukcję za pośrednictwem ogólnodostępnej strony „Aukcje kończące się„ ,  wybierano osobę  z którą kontaktowano się podszywając  za sprzedającego,  informując  na jakie konto powinny zostać wysłane pieniądze za wygrany w licytacji przedmiot.

Sposób działania sprawców był na tyle wyspecjalizowany, że przed podjęciem działań przez Prokuraturę Okręgowa w Gdańsku i KWP w Gdańsku wiele prokuratur umarzało jednostkowe postępowania wobec niewykrycia sprawcy lub też stawiało zarzut dokonania oszustwa internetowego właścicielowi rachunku, podczas gdy główny faktyczny sprawca w tym samym czasie korzystał już z innego rachunku bankowego i oszukiwał kolejne osoby.

Grupa działająca  w okresie od grudnia 2008 r. do grudnia 2009 r. dopuściła się przestępstw  na szkodę około 1100 osób. Łączna  kwota wyłudzonego mienia wyniosła około  500 000 zł.  Sprawcy do popełniania przestępstw wykorzystali  87 rachunków bankowych należących do różnych osób, zaś podczas logowań do Internetu korzystali z programów zmieniających adres IP.  

Ustalono, iż  początkowo proceder był realizowany przez 1 osobę- Sebastiana H.  który wykorzystywał rachunki bankowe wielu osób. Następnie „patent” został przejęty przez kolejną, która rozpoczęła działalność na własną rękę, by po pewnym czasie wtajemniczyć kolejną. Jednocześnie osoba ta wyspecjalizował swoją działalność.  Zajmowała się jedynie wysyłaniem wiadomości e-mail do kupującego. Wiadomość była   tak spreparowana, iż  kupujący  był  przekonany, że  została  wygenerowana  przez serwis Allegro.  Kolejny  członek  grupy zajmował się uzyskiwaniem rachunków bankowych tj.  „werbowaniem słupów”, a kolejny  zakładał rachunki i przekazywał pieniądze od zwerbowanych pomocników na inny rachunek.

Postępowanie zostało zakończone skierowaniem aktu oskarżenia do Sądu Okręgowego w Gdańsku.

Aktem oskarżenia objęto 24 osoby.  

Trzem    zarzucono działanie w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu dokonywanie  oszustw na szkodę kupujących  poprzez serwis  internetowy Allegro,  tj.  popełnienie przestępstw z art. 258 § 1 kk   (zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 5) oraz  dokonanie oszustw na szkodę w/w osób, tj. popełnienie przestępstw z art. 286 § 1 kk . Z uwagi na  fakt, iż oskarżeni  uczynili sobie z procederu stałe źródło  dochodu oraz działali w zorganizowanej grupie przestępczej,  grozi  im kara  do 12 lat pozbawienia wolności.

 Kolejnym  trzem   osobom  również zarzucono dokonanie oszustw na szkodę użytkowników portalu Allegro, tj. popełnienie przestępstw z art. 286 § 1 kk ( zagrożone karą do 8 lat pozbawienia wolności ). 

Pozostałym oskarżonym zarzucono :  udział w ukryciu pochodzenia środków pochodzących z przestępstwa tj. popełnienie przestępstwa z art. 299 § 1 kk ( zagrożone karą do 8 lat pozbawienia wolności ) lub też udzielenie  pomocy do popełnienia przestępstwa  poprzez udostępnienie rachunków bankowych. tj. popełnienie przestępstw  z art. 18 § 3 kk w zw z art. 286 § 1 kk ( zagrożone kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Główni sprawcy dokonujący oszustw, jak i znaczna część pozostałych oskarżonych  przyznali się do winy i złożyli wyjaśnienia. Deklarują także chęć naprawienia wyrządzonych szkód.

 

 

  
Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone