Strona główna

2011-07-28 14:20

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku zatwierdziła w dniu 14 lipca 2011r. postanowienie o umorzeniu śledztwa prowadzonego przez Centralne Biuro Antykorupcyjne Delegatura w Gdańsku w sprawie VI 19/10 dot. nieprawidłowości w funkcjonowaniu AWFiS w Gdańsku w okresie od 01 stycznia 2004r. do 31 grudnia 2009r. w Gdańsku polegających na nadużyciu posiadanych uprawnień bądź niedopełnieniu obowiązków ciążących na osobach zobowiązanych do zajmowania się sprawami majątkowymi AWFiS, a skutkujących wyrządzeniem znacznej szkody majątkowej, o wartości nie mniejszej niż 1.098.910,30 PLN na szkodę AWFiS tj. o czyn z art. 296 § 1 kk i inne.  

W toku prowadzonego w tej sprawie przez okres roku wnikliwego śledztwa nie potwierdzono istnienia dowodów świadczących o dokonaniu w zakresie objętym postępowaniem przestępstwa niegospodarności przez ówczesne władze uczelni, ze względu na  stwierdzenie, że działania oraz zaniechania władz uczelni nie zawierały znamion czynu zabronionego (art. 17 § 1 pkt 2 kpk).

Obecnie Prokuratura Okręgowa w Gdańsku nadzoruje postępowanie sygn.. VI Ds. 28/11 - wyłączone ze wskazanej wyżej sprawy, którego przedmiotem jest podejrzenie : 1. poświadczenia nieprawdy w dokumentacji związanej z realizacja zamówienia publicznego (art. 271 § 2 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk), 2. nieprawidłowości przy przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (art. 305 § 1 kk) oraz 3. działanie na szkodę AWFiS poprzez niedopełnienie obowiązków przez władze uczelni (art. 231 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk).     

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone