Strona główna

2011-09-16 14:49

          

         Skierowanym do Sądu Okręgowego w Warszawie aktem oskarżenia objęto  11 osób,  zarzucają im popełnienie  szeregu przestępstw  usiłowania oraz dokonania oszustwa,  łącznie na szkodę 145 osób. 

         Sprawcy działali w okresie od kwietnia  do czerwca 2010 roku  na terenie  Warszawy,  Kobyłki koło Warszawy , Nowego Dworu Mazowieckiego oraz innych miast na terenie polski . Pomysłodawcą procederu  był   Janusz K., który  do współudziału  namówi swoją  konkubinę  Sylwię K-S. oraz Rafała D. i  Pawła M.  Ofiary typowane   były na   podstawie  danych z książek telefonicznych. W rozmowie telefonicznej  podawali się  za  członków ich rodzin.    Informowali  o  pilnej potrzebie  wsparcia  finansowego,   nakłaniając   pokrzywdzonych  do dokonywania  wpłat za pośrednictwem  elektronicznego  przelewu pocztowego  „Błyskawica”. Rafał D. i Paweł M.  werbowali  osoby, które w zamian za   wynagrodzenie  odbierały  pieniądze w urzędach pocztowych.  35 osób  sprawcy   nakłonili do   dokonania  wpłat na łączną sumę   około 340 000 zł.   Każdorazowo  były to  kwoty rzędu od kilku do kilkunastu tysięcy złotych.          

         Januszowi K. zarzucono kierowanie zorganizowaną  grupą przestępczą,   mającą na  celu   popełnianie przestępstw – to jest popełnienie przestępstwa z  art. 258 § 3 kk,   zagrożonego  karą  od roku  do 10 lat pozbawienia wolności. Nadto  zarzucono mu popełnienie, wspólnie z innymi osobami popełnienie  szeregu  przestępstw usiłowania doprowadzenia  oraz doprowadzenie wielu  osób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem  ( przestępstwa  z  art. 13 § 1 kk w zw z art. 286 § 1 kk oraz z art. 286§ 1 kk, zagrożone karą do 8 lat pozbawienia  wolności). W toku postępowania przygotowawczego Janusz K.  przyznał się do popełnienia zarzuconych mu przestępstw. W przeszłości był karany sądownie. 

         Zarzut udziału  w zorganizowanej  grupie mającej  na celu popełnianie  przestępstw z art. 258 § 1 kk   zarzucono   Sylwii  K-S. ( w stosunku do której materiał dowodowy  został wyłączony  do odrębnego postępowania  ) oraz  Rafałowi D.  i Pawłowi  M. Przestępstwo to zagrożone  jest karą do 5 lat pozbawienia wolności.  Wymienionym  zarzucono  również   popełnienie  szeregu  przestępstw z  art. 13 § 1 kk w zw z art. 286 § 1 kk oraz z art. 286§ 1 kk. Rafał D. przyznał  się do popełnienia części z zrzuconych mu przestępstw, natomiast  Paweł O. nie przyznał się . Obaj w przeszłości byli karani sądownie. Wobec Janusza K. , Rafała D. oraz Pawła  w toku postępowania przygotowawczego stosowany był areszt tymczasowy.

         12 osobom , które podejmowały  z urzędów pocztowych wpłacane  przez pokrzywdzonych pieniądze,   zarzucono popełnienie  przestępstw z art. 286 § 1 kk.  

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone