Strona główna

2011-12-14 13:49

         W artykule pt.  „ Prokurator : żeglarz  zabił się sam „ ,  jaki ukazał się w 14 grudnia 2011 roku  w  Gazecie   Wyborczej.  pl – Trójmiasto  autorstwa Grzegorza Szaro błędnie  przedstawiono tryb dotyczący  rozpoznawania  zażaleń   na   decyzję o umorzeniu  postępowania, jak również  błędnie podano nazwisko pokrzywdzonego.         

         Postępowanie,   do którego odnosi się artykuł  prowadzone  było w sprawie  zabójstwa  Patryka Palczyńskiego , a nie Patryka   Palczewskiego.          Stosownie do przepisów art. 459 § 1 i art. 465 §  1 i 2 kodeksu postępowania karnego  zasadą  jest ,  że  zażalenia   na   postanowienia prokuratora kończące  postępowanie ,   rozpoznaje sąd właściwy  do rozpoznania  sprawy.   Tryb taki obowiązuje  od 12 lipca 2007 roku.  Tym samym o ile prokurator, który umorzył  postępowanie nie przychyli  się do zażalenia, przekazuje  je do rozpoznania  bezpośrednio do sądu.  

        W sprawach  o przestępstwo zabójstwa właściwym do rozpoznania zażalenia   jest  sąd okręgowy.

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone