Strona główna

2012-01-16 14:01

       Czterech funkcjonariuszy Policji objęto  skierowanym   do sądu aktem  oskarżenia.

       W kwietniu 2011  roku  zatrzymano czterech funkcjonariuszy   z Komendy Miejskiej Policji  w Sopocie podejrzanych  o popełnienie przestępstw  korupcyjnych. Zatrzymanie  to poprzedzone było czynnościami  z wykorzystaniem  najnowszych  technik  operacyjnych.

      W toku prowadzonego  w tej sprawie przez Prokuraturę  Okręgową  Gdańsku postępowania  ustalono, że funkcjonariusze   Piotr  Z.,  Mirosław Z.,  Michał Ł. oraz  Janusz  S.  pełniąc   służbę w patrolach zmotoryzowanych,  zatrzymali 8  osób w związku z popełnieniem  wykroczeń drogowych. Od osób tych,  w zamian za odstąpienie  od dalszych  czynności,  przyjęli  korzyści majątkowe. Były to  korzyści  majątkowe  w kwotach  rzędu 100 zł., 200 zł. Do zdzrzenń tych doszło  w styczniu i grudniu 2010 roku. Zachowaniem  swoim   wyczerpali  znamiona  przestępstwa  z art. 228 § 1 i 3 kk,  zagrożonego  karą od roku do 10 lat pozbawienia wolności.

        Piotrowi Z. zarzucono popełnienie sześciu tego typu przestępstw,  Mirosławowi Z.  pięciu, po dwa przestępstwa   Michałowi Ł. oraz Januszowi Sz.

         Nadto  Piotrowi Z. oraz Mirosławowi  Z. zarzucono  popełnienie  przestępstw  związanych z nadużyciem władzy , tj.   z art. 231 § 2 kk  zagrożonego również karą od roku  do 10 lat pozbawienia wolności. Działając  wspólnie i porozumieniu,  podczas czynności służbowych związanych  z kontrolą osoby oraz związanych z zabezpieczeniem  miejsca ujawnienia zwłok,  przywłaszczyli  sobie pieniądze  w łącznej kwocie nie mniejszej niż  3 190 zł.  Mirosław Z. podczas czynności  interwencji i dokonanej kontroli osoby, przywłaszczył na jej szkodę pieniądze w kwocie 1 zł. oraz akumulatora do latarki. Ponadto Piotr Z.  przekroczył swoje uprawnienia. Bez uzasadnionych do tego podstaw  dokonał sprawdzenia  danych  konkretnej osoby w Krajowym Systemie  Informatycznym Policji, a informacje które w ten sposób  uzyskał  ujawnił  nieuprawnionemu,  czym mógł narazić  na szkodę  prawnie chroniony interes tej osoby. Zachowaniem swoim  wyczerpał  znamiona  przestępstwa z art. 231 § 1 kk w zb. z art.266 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk, zagrożonego karą do trzech lat pozbawienia wolności.

      Podejrzani nie przyznali się  do popełnienia zarzuconych  im przestępstw. W toku postępowania,  na wniosek prokuratora,  sąd zastosował  wobec  podejrzanych Piotra Z. oraz Mirosława  Z.  tymczasowy  areszt, który stosownie do decyzji sądu, uległ zamianie na poręczenie majątkowe,  po wpłaceniu kwot 10 000 zł  każdy.   Wobec dwóch pozostałych podejrzanych nie były stosowane środki zapobiegawcze.

      Akt oskarżenia  kończący  postępowanie  został skierowany  do Sądu Rejonowego w Sopocie II Wydział Karny.   

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone