Strona główna

2012-01-27 09:14

         Bartosz A. pełnił funkcję   inspektora w Zarządzie Dróg i Zieleni w Gdańsku.  W ramach  obowiązków sprawował   nadzór nad  prawidłowością prac  wykonywanych  przez firmy  zajmujące  się oczyszczaniem  miasta Gdańska. 

         W październiku 2011 roku    skontaktował się z  współwłaścicielem jednej z firm i  zażądał kwoty 5000 zł w zamian za odstąpienie od nakładania lub obniżania  kar z  tytułu niewykonywania lub niewłaściwego wykonywania  praw w sezonie 2011/2012. Właściciel firmy powiadomił  Centralne Biuro Antykorupcyjne.  

         3 listopada  2011 roku  Bartosz A., po  przyjęciu  pieniędzy,    został  zatrzymany  przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

        Zarzucono  mu   popełnienie  przestępstwa  z  art. 228 § 3 i 4 kk ( zagrożonego karą  od roku do 10 lat pozbawienia wolności ).  

       W początkowej   fazie postępowania  Bartosz A. nie   przyznawał  się do popełnienia  zarzuconego mu przestępstwa. Ostatecznie przyznał się, złożył wyjaśnienia  oraz złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze.

     W toku postępowania  przygotowawczego wobec podejrzanego  stosowany był areszt tymczasowy, zmieniony,  stosowny do decyzji sądu,  na poręczenie  majątkowe w kwocie  40 000 zł.

       Akt oskarżenia  kończący postępowanie   przygotowawcze   został skierowany do Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku .     

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone