Strona główna

2012-05-15 13:33

       W związku z wyemitowanym w dniu 14 maja 2012 roku w programie TVN  UWAGA materiałem autorstwa Macieja Kucieli i Daniela Linkiewicza, zatytułowanym  „ Rakotwórcze HCB nad Bałtykiem „ , ukazującym  sposób przechowywania przez gdańską firmę zajmującą się spalaniem  odpadów, materiałów mogących  stanowić  substancje  niebezpieczne, Prokurator Okręgowy  w  Gdańsku  podjął   decyzję o wszczęciu postępowania.              

        Postępowanie prowadzone  w kierunku przestępstwa  z art.  183 § 1 kk  będzie miało na celu  wyjaśnienie,   czy  nie doszło do nieodpowiedniego, wbrew obowiązującym  przepisom,   postępowania  z  substancjami zagrażającymi  osobom  i środowisku.

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone