Strona główna

2012-08-20 12:20

    W dniu 17 sierpnia 2012r. postanowieniem Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Gdańsku przedstawiono podejrzanemu Marcinowi P. zarzuty dokonania przestępstw związanych z funkcjonowaniem Amber Gold Sp. z o.o.:


1. Po uprzednim podrobieniu posłużył się potwierdzeniami wykonania przelewów  na kwotę 50 000 000 PLN  przedkładając je jako autentyczne przed Sądem Rejonowym w Gdańsku w sprawie  dotyczącej rejestracji wymienionej spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym poprzez podstępne wprowadzenie w błąd w/w Sądu wyłudził poświadczenie nieprawdy w postaci wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: Rejestrze Przedsiębiorców
to jest o przestępstwo z art. 270 § 1 kk w zb. z art. 272 kk w zw. z art. 11 § 2 kk.

2. Prowadził bez zezwolenia działalność polegającą na gromadzeniu środków pieniężnych innych osób fizycznych w celu udzielenia pożyczek i obciążania tych środków ryzykiem poprzez przeznaczanie ich na przedsięwzięcia o charakterze gospodarczym i inne przedsięwzięcia nie mające takiego charakteru
to jest o przestępstwo z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. nr 140 poz 939 z późn. zm.)

3. Będąc prezesem zarządu spółki Amber Gold sp. z o.o. z siedziba w Gdańsku nie złożył sprawozdania finansowego wymienionej spółki za rok 2009, 2010 i 2011 we właściwym rejestrze sądowym
to jest o przestępstwo z art. 79 ust. 4 Ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. (Dz. U. 121 poz. 591 z późn. zm.)

4. Prowadził działalność gospodarczą polegającą na kupnie i sprzedaży wartości dewizowych bez wpisu do rejestru działalności kantorowej

to  jest o przestępstwo z art. 106 d § 1 kks.

 

    Podejrzany częściowo przyznał się do stawianych zarzutów. Złożył obszerne wyjaśnienia oraz odpowiadał na pytania prokuratora. W celu zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania zdecydowano o zastosowaniu środków zapobiegawczych w postaci Dozoru Policji wraz z zakazem opuszczania kraju.

 

Wojciech Szelągowski

 

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone