Strona główna

2012-08-20 12:22

    W dniu 17 sierpnia 2012r. postanowieniem Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Gdańsku postanowiono wszcząć śledztwo w sprawie:

 

I. Przedstawienia  przy zgłoszeniu Spółki Hotel Gniewino Sp. z o. o. do sądu rejestrowego nieprawdziwych danych dotyczących wniesienia wkładów pieniężnych na pokrycie kapitału zakładowego, tj. o przestępstwo z art. 587 § 1 ksh,

 

II. Niedopełnienia obowiązków  przez funkcjonariuszy publicznych  przy realizacji inwestycji budowy hotelu w Gniewinie prowadzonej przez „Hotel Gniewino” Sp. z o.o. i działanie na szkodę interesu publicznego, tj. o przestępstwo z art. 231 § 1  kk,

 

III. Niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych przy prowadzonych, określonych przepisami prawa, postępowaniach poprzedzających rozpoczęcie robót budowlanych dla wybranych inwestycji prowadzonych w gminie Gniewino i działanie na szkodę interesu publicznego, tj. o przestępstwo z art. 231 § 1  kk.
   

    Podstawę wszczęcia śledztwa stanowiło zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa wraz  z załącznikami, które złożyło Centralne Biuro Antykorupcyjne Departament Postępowań Kontrolnych.
     Po dokonaniu czynności sprawdzających w postaci analizy nadesłanego zawiadomienia oraz załączonej do niego obszernej dokumentacji należy stwierdzić, iż istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstw z art. 231 § 1  kk.

 

Wojciech Szelągowski

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone