Strona główna

2012-09-04 12:32

W związku z pytaniami kierowanymi telefonicznie do tut. Prokuratury, uprzejmie przedstawiam podstawowe informacje dla osób zamierzających złożyć zawiadomienie o przestępstwie dot. działalności Amber Gold Sp. z o.o.:

 

1. Sposób składania.
Zawiadomienie o przestępstwie może zostać złożone osobiście (ustnie do protokołu przesłuchania lub pisemnie) w każdym Komisariacie Policji, Delegaturach Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego bądź Prokuraturach Rejonowych i Okręgowych. Istnieje także możliwość złożenia zawiadomienia pocztą elektroniczną na adres :

prokuratura@gdansk.po.gov.pl,

prokuratura@prokuratura.gda.pl

lub listownie na adres: 

Prokuratura Okręgowa, ulica Wały Jagiellońskie 36, 80-853  Gdańsk

 

2. Podstawowe wymogi zawiadomienia pisemnego:
1) Imię i nazwisko zawiadamiającego,
2) adres,
3) kontakt telefoniczny lub adres poczty elektronicznej,
4) data i miejsce zawarcia umowy,
5) termin umowy,
6) wskazanie czy okres trwania umowy upłynął lub kiedy upływa,
7) na jaką kwotę umowa została zawarta,
8) w jakich okolicznościach zapoznał się z ofertą Amber Gold,
9) z jakiego powodu zdecydował się na zawarcie umowy z Amber Gold i jaki był to rodzaj umowy
10) uzasadnienie zawiadomienia – wskazanie z jakiego powodu składa zawiadomienie o przestępstwie i czego żąda.

 

3. Załączniki.
Kserokopie dokumentów potwierdzających zawarcie umowy.
    

    W przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji, proszę o kontakt telefoniczny z sekretariatem VI Wydziału ds. Przestępczości Gospodarczej: tel. (58) 32-12-078 lub (58) 32-12-095.

 

Wojciech Szelągowski

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone