Strona główna

2008-05-15 12:33

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku zakończyła  skierowaniem do Sądu Rejonowego w Gdyni aktu oskarżenia postępowanie w sprawie VI Ds. 51/07  dot. pobicia i wymuszenia rozbójniczego. Aktem oskarżenia objęto jedną osobę  - Jarosława W.,  któremu zarzucono :

  • - udział wspólnie i w porozumieniu z inną ustaloną osobą w pobiciu  w dniu 29 października 2005 roku w Gdyni Krzysztofa G. , w wyniku którego pokrzywdzony doznał obrażeń  naruszających  czynności narządów ciała na czas trwający powyżej 7 dni, tj. przestępstwo z art.158 § 1 kk , które jest zagrożone  karą do trzech lat pozbawienia wolności
  • - wymuszenie rozbójnicze na szkodę  Krzysztofa G. w ten sposób, że w okresie od stycznia do lipca 2006 roku w Gdyni , działając  wspólnie i w porozumieniu z inną ustaloną osobą, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, groźbą  bezprawną zmusił pokrzywdzonego d rozporządzenia mieniem o łącznej wartości 30.000zl . tj. o przestępstwo z art. 282 kk, które jest zagrożone kata od roku do 10 lat pozbawienia wolności .  

Obu wyżej wskazanych  przestępstw  oskarżony dopuścił się w warunkach powrotu  do przestępstwa.

Wobec oskarżonego stosowany był środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.  

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone