Strona główna

2012-08-29 14:00
    W dniu 29 sierpnia 2012r. w toku śledztwa dot. działalności Amber Gold Sp. z o.o. zdecydowano o przedstawieniu podejrzanemu Marcinowi P. zarzutu tego, że działając ze z góry powziętym zamiarem w krótkich odstępach czasu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czyniąc sobie stałe źródło dochodu i nie mając zamiaru wywiązania się z ciążących na nim zobowiązań, doprowadził znaczną ilość ustalonych dotychczas 2990 osób fizycznych i innych nieustalonych osób do niekorzystnego  rozporządzenia własnym mieniem w kwocie nie mniejszej niż 181.904.599 złotych, stanowiącej mienie znacznej wartości, poprzez wprowadzenie w błąd co faktycznego przeznaczenia i zabezpieczenia wpłacanych przez klientów Amber Gold Sp. z o.o. kwot pieniężnych oraz rzeczywistego zamiaru wywiązania się z warunków zawieranych umów, tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 65 § 1 kk.


    Przedstawienie  podejrzanemu Marcinowi P. kolejnego zarzutu dokonania przestępstwa było możliwe dzięki trwającym analizom dokumentacji finansowo-księgowej Amber Gold Sp. z o.o. oraz wynikom dokonanych sprawdzeń i ustaleń w zakresie funkcjonowania tego podmiotu.
Górna granica ustawowego zagrożenia karą pozbawienia wolności za przestępstwo zarzucone podejrzanemu Marcinowi P. wynosi 15 lat.
Podejrzany Marcin P. złożył wyjaśnienia w zakresie postawionego mu zarzutu dokonania przestępstwa.
Prokurator Okręgowy w Gdańsku wystąpił do Sądu Rejonowego w Gdańsku z wnioskiem o zastosowanie wobec podejrzanego Marcina P. środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy z uwagi na istniejącą obawę utrudniania prowadzenie postępowania karnego  oraz grożąca surową karę pozbawienia wolności.        

 

Wojciech Szelągowski
Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone