Strona główna

2008-05-15 13:48
Prokuratura Okręgowa w Gdańsku zakończyła skierowaniem do Sądu Okręgowego w Gdańsku Wydział XIV Karny   aktu oskarżenia postępowanie w sprawie V Ds. 37/08 dot. doprowadzenia szeregu podmiotów gospodarczych, w szczególności zajmujących się działalnością leasingową, do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości.

 

Aktem oskarżenia objęto jedną osobę -  Janusza O. , któremu zrzucono m.in.:

  • udział w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw  polegających na wyłudzaniu usług, kredytów oraz leasingów na szkodę wielu podmiotów gospodarczych ,tj. o przestępstwo z art.258 § 1 kk ,
  • popełnienie w ramach zorganizowanej  grupy przestępczej w 2004 roku na trenie Gdańska,  Płońska, Gdyni, Warszawy  ośmiu przestępstw  doprowadzenia leasingodawców oraz inne podmioty zajmujące się działalnością gospodarczą  do niekorzystnego rozporządzenia mienia,    w tym mieniem znacznej wartości , poprzez wprowadzenie w błąd co do zamiaru wywiązani się z zobowiązania oraz posługując się podrobionymi jako autentycznymi dokumentami, przy czym zarzuconych przestępstw dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa  tj. o przestępstwa z art. 286 § 1 kk w zb z art. 297 § 1 kk w zb z art. 294 § 1 kk w zb z art. 272 kk w zw z art. 11 § 2 kk w zw z art. w zw z art. 64 § 1 kk w zw z art. 65 § 1 kk  i inne , 
  •  spowodowanie w 2004 roku w Płońsku zdarzenia w celu uzyskania odszkodowania , tj. o przestępstwo z art. 298 § 1 kk,
  • zawiadomienie organów ścigania w 2004 roku w Płońsku o  nie popełnionym przestępstwie, tj.  238  kk .

 

Wobec oskarżonego stosowany był środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.
Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone