Strona główna

2012-09-20 14:17

         W świetle dokonanego  badania  akt sprawy  Prokuratury Rejonowej w Pucku dotyczącej   spowodowania śmierci małoletnich  umieszczonych wraz z trojgiem innego ich rodzeństwa w rodzinie zastępczej,  powstały wątpliwości co do rzetelności i staranności   przy  doborze  przez  Powiatowe  Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku rodzin mogących stanowić rodziny zastępcze, jak i sposobu sprawowania przez Centrum kontroli nad wykonywaniem przez rodziny zastępcze opieki nad dziećmi.        

        W związku z tym  decyzją Zastępcy Prokuratora Okręgowego w Gdańsku Prokuratura Rejonowa w Gdyni została wyznaczona  do przeprowadzenia  stosownego postępowania. Celem tego postępowania będzie ustalenie, czy ze strony pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku nie doszło do umyślnych lub nieumyślnych zaniechań, świadczących o braku należytej troski o los dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone