Strona główna

2012-09-21 12:11

Do 20  września br.   do  Prokuratury  Okręgowej   w Gdańsku   wpłynęło  łącznie 7369 zawiadomień   od  osób, które podejrzewają, że w  związku z zawarciem umów o lokaty terminowe z firmą Amber Gold sp.  z o.o.   popełniono  na ich szkodę przestępstwo  doprowadzenia  do niekorzystnego rozporządzenia mienie  w łącznej kwocie  przekraczającej 361 milionów złotych.  

Dane te są wstępnymi danymi  i nie należy traktować ich ściśle zarówno w zakresie faktycznej  ilości  osób pokrzywdzonych,  jak i  wysokości poniesionej  przez  nich szkody.    

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone