Strona główna

2012-10-03 11:32

Do 2 października  br.   do  Prokuratury  Okręgowej   w Gdańsku   wpłynęły  łącznie 8152 zawiadomienia  od  osób , które podejrzewają, że w  związku z zawarciem umów o lokaty terminowe z firmą Amber Gold sp.  z o.o.   popełniono  na ich szkodę przestępstwo  doprowadzenia  do niekorzystnego rozporządzenia mienie  w łącznej kwocie  przekraczającej 393  miliony złotych.  

Dane te są wstępnymi danymi  i nie należy traktować ich ściśle  zarówno w zakresie faktycznej  ilości  osób pokrzywdzonych,  jak i  wysokości poniesionej  przez  nich szkody.

Dotychczas w sprawie  przesłuchano ponad 3750 świadków, w tym 3610 osób pokrzywdzonych.       

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone