Strona główna

2013-01-16 14:16

       W związku z artykułem prasowym,  jaki ukazał się w dniu 5 października 2012 roku na łamach gazety Rzeczpospolita  autorstwa Wojciecha Wybranowskiego  " 12 lat za kratkami za nic "  przedstawiam co następuje . 

       Prokuratura Okręgowa w Gdańsku od kwietnia 1998 roku prowadziła postępowanie przygotowawczego dotyczące działalności grupy przestępczej dokonującej  wymuszeń rozbójniczych oraz zabójstw na zlecenie. Postępowanie to prowadziło dwóch  prokuratorów Prokuratury Okręgowej.    

      W 28 grudnia 1998 roku doszło do zabójstwa Adama Kwaśnego. Postępowanie o ten czyn początkowo prowadzone było w byłej Prokuraturze Rejonowej Gdańsk-Południe w Gdańsku,  po czym  zostało dołączone  do sprawy Prokuratury  Okręgowej w Gdańsku. 

     Dysponując jednoznacznym  rozpoznaniem Czesława K. przez bezpośredniego środka  zdarzenie,  jako tego który  strzelał  do Adama Kwaśnego,  negatywnie zweryfikowanym jego  alibi  oraz wynikiem przeprowadzonego badania osmologicznego,  prokurator zobligowany był do skierowania  do sądu aktu oskarżenia  wobec wymienionego, któremu zarzucono popełnienie przestępstwa zabójstwa Adama Kwaśnego oraz nielegalnego posiadania broni.

      W toku postępowania przygotowawczego Czesław K. był kilkukrotnie przesłuchiwany w charakterze podejrzanego. Trzykrotnie  składał wyjaśnienia , w których przestawiał  swoje alibi.  Za każdym razem  ulegało ono zmianie w stosunku do poprzedniego, w tym również w zakresie osób, które  miały je potwierdzić.

      Sąd dokonując kontroli przed skierowaniem  sprawy na rozprawę nie zakwestionował tak podstaw oskarżenia, jak i kompletności materiału dowodowego. 

      W sprawie tej, przed wyrokiem uniewinniającym od zarzutu zabójstwa,  zapadły  dwa wyroki  skazujące.  W 2003 roku oraz w 2008 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku    uznał  Czesława K.  za winnego popełnienia przestępstwa   zabójstwa Adama Kwaśnego oraz nielegalnego posiadania broni.  Trzeci wyrok  wydany w tej sprawie  w  dniu  21 sierpnia 2012 roku Sądu Okręgowy w Gdańsku,   na mocy którego oskarżony został uniewinniony od zarzutu dokonania zabójstwa oraz skazany za przestępstwo  nielegalnego posiadania broni,  jest nieprawomocny. Prokuratura  nie neguje, że w  świetle nowych, nieznanych wcześniej zarówno w toku postępowania przygotowawczego, jak i postępowań sądowych dowodów,  ujawnionych  w kwietniu 2011 roku, Czesław K.  nie  był osobą, która strzeliła do pokrzywdzonego. Natomiast wnosiła o modyfikację zarzutu  z zabójstwa  na udzielenie pomocy  do popełnienia przestępstwa zabójstwa poprzez dostarczenie  broni, z które zginął pokrzywdzony.

        Prokuratura zapowiedziała apelację od wyroku. Ostateczna decyzja o wniesieniu apelacji podjęta zostanie po zapoznaniu się z argumentacją przedstawioną przez sąd w uzasadnieniu wyroku.   

 

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone