Strona główna

2012-10-26 13:10
 

          W sprawie Prokuratury Rejonowej  w Pucku  dotyczącej spowodowania śmierci dwojga dzieci w rodzinie zastępczej w Pucku,  w dniu 25 października 2012 roku przeprowadzono dalsze czynności procesowe z udziałem podejrzanych. W tym  przystąpiono do przeprowadzenia z udziałem podejrzanej Anny Cz. czynności procesowej na miejscu przestępstwa,  polegającej na odtworzeniu przebiegu zdarzeń. Podejrzana na początku czynności nie wyraziła zgody na udział w eksperymencie procesowym i odmówiła składania wyjaśnień.

      W siedzibie  Prokuratury  przeprowadzono konfrontację pomiędzy podejrzanymi, celem wyjaśnienia   istotnych rozbieżności pomiędzy przedstawionymi przez nich wersjami wydarzeń. Podejrzani odmówili składania wyjaśnień i  udzielenie odpowiedzi na pytania.

      Postępowanie w tej sprawie jest kontynuowane. Między innymi trwa oczekiwanie na sporządzenie zleconych dla potrzeb postępowania  opinie z zakresu psychiatrii i psychologii, medycyny sądowej i informatyki śledczej. Z wstępnych informacji biegłych lekarzy psychiatrów wynika znaczne prawdopodobieństwo, iż będą oni wnioskowali o poddanie obserwacji sądowo-  psychiatrycznej  podejrzanej Anny Cz. 

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone