Strona główna

2008-05-19 11:49

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku zakończyła postępowanie w sprawie VI Ds.  32/08 p-ko  Rafałowi F. skierowaniem do Sądu Rejonowego w Słupsku aktu oskarżenia .  

Pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Gdańsku prowadzone było postępowanie w sprawie wyłudzenia nienależnego zwrotu podatku VAT na szkodę  Skarbu  Państwa ( sygn. VI Ds. 10/02 ),  zakończone skierowaniem do Sądu Rejonowego w Słupsku aktu oskarżenia.

Do odrębnego postępowania wyłączono materiał dowodowy  w zakresie podejrzanych ,  których miejsce pobytu nie było znane, w tym również  w zakresie podejrzanego Rafała F. Wymieniony  był poszukiwany listem gończym,  na mocy które został zatrzymany w dniu 12 kwietnia 2008 roku.

Skierowanym wobec niego aktem oskarżenia zarzucono mu popełnienie pięciu przestępstw,  w tym :

- wyłudzenie w  styczniu  1999 roku w Koszalinie poświadczenia nieprawdy przez pracownika Urzędu Miejskiego  poprzez wprowadzenie go  w błąd , tj. o  przestępstwo z art. 272 kk ( zagrożone karą  do trzech lat pozbawienia wolności),

- nakłonienie   pracowników Urzędu   Miejskiego oraz Urzędu Gminy w maju 1999 roku  do poświadczenia nieprawdy poprzez wprowadzenie w błąd, tj. o przestępstwa z art. 18 § 2 kk w zw z art.  272 kk ( zagrożone karą pozbawienia wolności jak wyżej ) ,  

- poświadczenie nieprawdy  w  okresie od lutego do  maja 1999 roku w Słupsku w celu osiągnięcia korzyści majątkowej,  poprzez wystawienie jako osoba uprawniona  95  faktur  VAT , tj. o przestępstwo z art. 271 § 1 i 3 kk w zw z art. 12 kk ( zagrożone karą do 8 lat pozbawienia wolności ) ,

- uszczuplenie  w  okresie od lutego do maja 1999 roku w Koszalinie należności Skarbu Państwa  w kwocie 811.277,61 zł poprzez  nie ujawnienie podstaw opodatkowania w zakresie podatku od towaru i usług , tj. o przestępstwo z art. 54 § 1 kks w zw z art.  37§ 1 pkt 1 i 2 kks w zw z art. 6 § 2 kks.

Wyżej wymieniony w toku postępowania przygotowawczego przyznał  się do popełnienia zarzuconych  mu przestępstw oraz złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze w trybie art. 335 § 1 kpk i 156 § 1 kks.   

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone