Strona główna

2012-12-18 14:16

    Prokuratura Okręgowa w Gdańsku zakończyła postępowanie przygotowawcze w sprawie dotyczącej poświadczenia nieprawdy  przez kuratora sądowego.  

      Postępowanie w tej sprawie zostało zainicjowane  skierowanym  w sierpniu 2012 roku  zawiadomieniem Ministerstwa Sprawiedliwości w związku z ustaleniami dokonanymi w toku  przeprowadzonej kontroli Zespołu Kuratorskiego Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku.   

       Skierowanym  do Sądu  Rejonowego Gdańsk – Południe w Gdańsku aktem oskarżenia  Markowi  L. -kuratorowi  sądowemu zarzucono poświadczenie  nieprawdy  co do okoliczności  mających  znaczenie  prawne w sprawozdaniu  z objęcia dozorem  skazanego oraz  w sprawozdania z zakończenia  dozoru,  tj.  popełnienie przestępstwa z art. 271 § 1 kk.

       W toku postępowania ustalono, że Marek L. w sporządzonej przez siebie dokumentacji potwierdził  wykonanie   przez skazanego  Marcia P. w całości orzeczonego  wyrokiem  sądu obowiązku  naprawienia szkody wobec około 500 pokrzywdzonych  w kwocie  około 170 500,00  zł.  Z posiadanych przez  kuratora, a  przekazanych  przez skazanego dowód wpłat  wynikało natomiast, że   skazany  z obowiązku wywiązał  się  tylko w niewielkiej części, tj. wobec  pięciu  pokrzywdzonych.

        Marek L. w toku postępowania przygotowawczego nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu przestępstwa i odmówił złożenia wyjaśnień.

       Przestępstwo z art. 271 § 1  kk zagrożone jest karą do 5 lat pozbawienia wolności.    

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone